Sluta svartmåla arbetsvillkoren i privat driven vård och omsorg!

Alltför ofta hörs svartmålningar av arbetsförhållandena i den privat drivna vården och omsorgen. Här är hårda fakta som är viktiga att känna till när man debattarer dessa frågor:

Medarbetarna tjänar mer. Enligt SCB ligger lönenivån 2013 högre hos privata vårdgivare, rejält mycket högre när det gäller sjuksköterskor och verksamhetschefer. Se t ex:


Källa SCB

Medarbetarna trivs bättre. Jobbhälsobarometern är en undersökning från Svenskt kvalitetsindex och Sveriges Företagshälsor som visar att anställda i privat driven vård och omsorg trivs bättre än kollegorna i kommuner och landsting.  
Se t ex:

 


Källa: Jobbhälsobarometern 2014

 

Medarbetarna är friskare. Statistik från SCB visar att anställda i privat driven vård och omsorg har lägre sjukskrivningstal än offentligt drivna verksamheter. Detta gäller sjukskrivna mellan 15-89 dagar.

Sjukvård
Offentlig regi 9,7 procent
Privat regi 7,6 procent

Äldreomsorg
Offentlig regi 12,3 procent
Privat regi 10,6 procent

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning (inklusive personlig assistans)
Offentlig regi 11,4 procent
Privat regi 8,3 procent

Källa SCB (LISA2012)

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med 100 000 årsanställda. Samtliga medlemmar i Vårdföretagarna har kollektivavtal för sina anställda.