Fler privata vårdcentraler ett lyft för patienten

Sedan vårdvalet infördes har tillgängligheten i primärvården blivit klart bättre. Vi har fått fler vårdcentraler totalt sett i landet och antalet privat drivna vårdcentraler har i stort sett fördubblats. Det skriver Håkan Tenelius i en debattartikel i Södermanlands Nyheter.

 

Tonläget mot privata vårdgivare i vård och omsorg är så uppskruvat inför höstens val att en del politiker tycks ha glömt vad de privata vårdgivarna bidrar med för sina patienter varje dag. de privata vårdgivarna har kapat köer och gjort att fler patienter i dag kan få hjälp i primärvården. 
 
Ibland kan det vara bra att kika lite i backspegeln. Är det någon som kommer ihåg läget i primärvården för bara några få år sedan? Många patienter hade svårt att komma fram till sin vårdcentral på telefon. Öppettiderna var inte alltid anpassade till när patienterna hade möjlighet att komma dit. 
 
Väntetiderna var långa för att få komma på läkarbesök. den som var missnöjd med bemötandet hade, i stora delar av landet, begränsade möjligheter att vända sig till någon annan vårdgivare. 
 
Sedan vårdvalet infördes har tillgängligheten i primärvården blivit klart bättre. Vi har fått fler vårdcentraler totalt sett i landet och antalet privat drivna vårdcentraler har i stort sett fördubblats. I nyköping, Eskilstuna, Flen, Katrineholm och mängder av orter också utanför storstäderna har patienterna fått en reell valmöjlighet, tack vare att privat drivna vårdcentraler har öppnat. 
 
I Sörmland har andelen patienter som tycker att det är lätt att per telefon komma i kontakt med sin vårdcentral ökat med nästan 40 procentenheter sedan vårdvalet infördes. nu är fler än nio av tio sörmlänningar nöjda med telefontillgängligheten. det är förstås inte bara de privata vårdcentralernas förtjänst. alla vårdcentraler har fått jobba med sin tillgänglighet. Kvalitetskonkurrensen gör att alla vårdcentraler, oavsett regi, måste anstränga sig lite extra för sina patienter. Vinnarna är patienterna, som får fler vårdgivare att välja bland som är lyhörda för deras behov. Ändå finns det politiker som i den här valrörelsen säger att de vill stoppa vårdvalet, eller till och med förbjuda vårdföretag att fortsätta ta emot patienter, därför att de driver sin verksamhet som aktiebolag. 
 
På vilket sätt vore det bättre att i praktiken få det offentliga monopolet tillbaka? Vad skulle det innebära för utvecklingskraften i sjukvården om de privata vårdgivarna tvingades stänga? och vem skulle ta hand om alla patienter som berörs? det är frågor som förtjänar svar. Läkarna, distriktssköterskorna och all annan kunnig personal på de privat drivna vårdcentralerna i Sörmland tog förra året emot nästan 330 000 patienter på besök. de privata vårdgivarna är med andra ord en viktig partner i den landstingsfinansierade vården. Låt dem fortsätta göra skillnad för sörmlänningarna i sjukvården.
 
Håkan Tenelius näringspolitisk chef, Vårdföretagarna
 
Artikeln publicerades i Södermanlands Nyheter 3 september 2014