Åtta av tio svenskar anser valfriheten viktig

En majoritet anser att kvaliteten i vården blir bättre om medborgarna själva får välja vårdgivare och att konkurrensen om arbetskraften är bra för de anställda. Det skriver Håkan Tenelius i en replik i Alingsås Tidning.

Alf Claesson ger i ett debattinlägg den 20 september en bild av privat vård- och omsorg som har lite att göra med verkligheten. Till att börja med är det i sammanhanget viktigt att påminna om att fler än åtta av tio svenskar anser att valfriheten är viktig i vård och omsorg. En majoritet anser också att kvaliteten i vården blir bättre om medborgarna själva får välja vårdgivare och att konkurrensen om arbetskraften är bra för de anställda.

Om detta ska vara möjligt måste det finnas företag som vill satsa resurser och engagemang. Det finns idag 11 000 vårdföretag med sammanlagt 160 000 anställda. 93 procent av dessa företag har färre än 20 anställda. Och alla dessa företag bidrar till välfärden. Till exempel får privata vårdcentraler högre betyg än offentliga på alla parametrar enligt Patienttoppen och har haft en positiv effekt på vården genom att öka tillgängligheten, kapat köer och bidragit till effektivare användning av resurser. Privata utförare är också bättre än kommunerna på 11 av 16 undersökta kvalitetsindikatorer när det gäller privata äldreboenden samt 21 av 26 indikatorer i stöd till personer med funktionsnedsättningar enligt Socialstyrelsen.

När det gäller arbetsvillkor är enligt Jobbhälsobarometern som genomförs av Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex privat anställda år efter år nöjdare med möjligheter till inflytande över hur arbetet ska utföras, arbetsbelastning, arbetsledning, hur deras kompetens tas tillvara och en rad andra faktorer som påverkar trivseln på arbetet. Privat anställda är också mer sällan sjukskrivna enligt SCB.

Allt detta skulle inte vara möjligt om inte vård- och omsorgsföretagen får göra vinst som alla andra företag och därigenom ges möjlighet att betala tillbaka till ägare, banken och bygga en buffert för att kunna expandera och utveckla. Det handlar precis som för allt annat företagande om det måste finnas en viss säkerhet för att man ska våga satsa sitt engagemang och sina resurser. 

Alf Claesson påstår att vård- och omsorgsföretagen inte bidrar till svensk välfärd. Tvärtom bidrar både de stora och de små företagen till välfärden. Detta vet svenskarna. Det visar inte minst valresultatet för de partier som starkast drev frågan om ett vinststopp i vård- och omsorg i valet. Så låt vård- och omsorgsföretagen fortsätta vara med och utveckla välfärden.

 

Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef Vårdföretagarna
 

Artikeln publicerades 25 september 2014 i Alingsås Tidning