Anställda i privat driven vård trivs bättre

En ny undersökning från Svenskt kvalitetsindex och Sveriges Företagshälsor visar att anställda i privat driven vård och omsorg trivs bättre än kollegerna i kommuner och landsting.