Anställda i privat driven vård är sjukskrivna i mindre utsträckning

 

Medarbetarna är friskare. Statistik från SCB visar att anställda i privat driven vård och omsorg har lägre sjukskrivningstal än offentligt drivna verksamheter. Detta gäller sjukskrivna mellan 15-89 dagar.

Sjukvård
Offentlig regi 9,7 procent
Privat regi 7,6 procent

Äldreomsorg
Offentlig regi 12,3 procent
Privat regi 10,6 procent

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning (inklusive personlig assistans)
Offentlig regi 11,4 procent
Privat regi 8,3 procent

Källa SCB (LISA2012)