Utnyttja inte hbtq-kampen för egen sak

Vänsterpartiet devalverar hbtq-frågan i sin hetsjakt på vinster i välfärden, det skriver bland annat Christina Wahlström, grundare, ägare och styrelseordförande Mama Mia.

Vinster i välfärden är ett ämne som ständigt debatteras. För vänsterpartiet har detta blivit en slags universalfråga där väl fungerande verksamheter i Vänsterpartiets värld blir orsak till alla samhällsproblem. När den stora Pride-paraden gick av stapeln i lördags, skrev en grupp företrädare för V här på Aftonbladet debatt att vinsterna i välfärden försvårar hbtq-arbetet. Det är ett häpnadsväckande påstående. Att påstå att företag i välfärdssektorn skulle försvåra hbtq-arbetet är direkt oseriöst. Det är dock inte det värsta med vänsterpartiets artikel.

Det värsta är att man tar en så otroligt viktig fråga som alla människors lika värde och rätt att få vara den de är och sedan utnyttjar detta för att driva sin linje om att få bort alternativ till det offentliga i välfärden. Vi vet att Vänsterpartiet är emot företagande i välfärdssektorn, och därmed emot människors rätt att välja vård, skola och omsorg utifrån sina egna behov och önskemål. Den frågan diskuterar vi gärna, när som helst, med alla som vill föra en saklig diskussion om det. Vi tycker ju dessutom att fler alternativ där alla med bra och nya idéer kan hitta nya sätt att arbeta skapar möjlighet till den mångfald som behövs i välfärden – just för att möta den mångfald som redan finns i samhället och som både vi och V sätter stort värde på.

Vi vägrar dock att devalvera den viktiga kampen för alla människors rätt att få vara den de är, utan att mötas av intolerans, och älska vem de vill.
Utnyttja inte den kampen, som vi gärna för tillsammans med er, i er hetsjakt på väl fungerande skolor, vårdcentraler och sjukhus. Vinster i välfärden försvårar inte på minsta sätt arbetet mot fördomar och intolerans.

Mikaela Valtersson, ordförande Friskolornas riksförbund
Ulrika Östlund, ordförande Vårdföretagarna
Claes Nyberg, VD Friskolornas riksförbund
Håkan Tenelius, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna
Christina Wahlström, grundare, ägare och styrelseordförande MamaMia
Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör AcadeMedia
Fredrik Lindgren, VD Kunskapsskolan

Artikeln publicerades i Aftonbladet 4 juli 2014