Sjösteds plan väcker mer frågor än den ger svar

”Välfärden är inte till salu”. Så låter det när Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt går till val med hopp om att få ingå i nästa regering. Exakt vad ”inte till salu” innebär utvecklar han på DN Debatt den 22/8. Sjöstedt hoppas stilla all oro kring hur detta ska gå till, men i stället väcker artikeln bara fler frågor. En sak är dock kristallklar: Vänsterpartiet vill ta ifrån människor makten att välja förskola, skola, vårdcentral och äldreomsorg, skriver Friskolornas riksförbund och Vårdföretagarna.

 

Senast den 9 mars i år skrev Sjöstedt på SvD Brännpunkt att han vill återinföra närhetsprincipen för skolan. Det vill säga gå tillbaka till det gamla systemet där en kommuntjänsteman drog streck på en kommunkarta och därmed avgjorde alla barns framtida skolgång. Varför berättar inte Sjöstedt nu att han vill avskaffa skolvalet? Är det för att fler än åtta av tio svenskar vill ha valfrihet i vård, skola och omsorg?
 
Jonas Sjöstedt sätter ideologi före kvalitet i välfärden. Genom att först besluta att vinststopp ska införas och därefter låta utreda hur det är möjligt att genomföra blir det pinsamt uppenbart att kvaliteten kommer i andra hand. Om Sjöstedt på riktigt vore intresserad av en god vård, skola och omsorg vore det rimligare att tillsätta en utredning om hur vi bäst skapar hög kvalitet och därefter besluta om eventuella förändringar.
 
Något som däremot inte är klart är hur Sjöstedt ska klara den demografiska utmaningen med enbart SVB-bolag i välfärden. Bara de tre största äldreomsorgsföretagen planerar att bygga 1.200 platser i äldreboenden de närmaste två åren, något som SVB-bolag aldrig skulle kunna finansiera. Med SVB-bolagens ytterst begränsade möjlighet till vinstutdelning blir det i praktiken omöjligt att få kapitalförsörjning. Vilka investerare väljer att satsa på projekt som inte kan gå med vinst? Om någon ska vara villig att starta SVB-bolag kommer det att krävas mycket stora offentliga subventioner. Är det bästa användning av välfärdsresurserna?
 
Sjöstedt pekar ut privat driven sjukvård, skola och äldreomsorg. Men Vänsterpartiets princip är ju att vinster i skattefinansierad vård och omsorg är fel. Vad är tidsplanen för övrig vård och förskola som drivs i privat regi? När stängs tandläkarmottagningarna, behandlingshemmen och när återkommunaliserar Vänsterpartiet den personliga assistansen?
 
Vänsterpartiets konkretisering väcker frågan om deras drastiska förslag kommer få gehör hos S och MP. V och S är i och med detta överens om ett kommunalt veto vid nyetablering av skolor. Miljöpartiet har länge varit aktiva motståndare mot ett kommunalt veto, inte minst då MP vet att med en sådan möjlighet så skulle många byskolor och föräldrakooperativ aldrig ha fått starta. Ett kommunalt veto innebär i praktiken att det fria skolvalet avskaffas. Kommer Miljöpartiet att vika ner sig för Vänsterns och Socialdemokraternas krav på ett kommunalt veto? Kommer valfriheten inom vården och skolan att finnas kvar efter valet? Landets 300 000 friskoleelever och deras föräldrar, de 60 000 äldre och deras anhöriga som anlitar privat äldreomsorg och de 56000 patienter som en vanlig dag väljer att besöka en privat vårdgivare förtjänar ett svar.
 
Claes Nyberg, vd Friskolornas riksförbund
 
Håkan Tenelius, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna
 
Artikeln publicerades på DN Debatt 22 augusti 2014