Sanningen offras i V:s valfilm om äldreomsorgen

I en valfilm som Vänsterpartiet presenterade idag påstår kommunalrådet Tamara Spiric att personalen på tre äldreboenden i Umeå klagade över sämre arbetsvillkor under den tid boendena drevs av privata utförare. De fick inte framföra kritik och de äldre blev av med guldkanten i tillvaron. Nu är boendena återkommunaliserade med stöd från V.

Den som har följt turerna kring återkommunaliseringen av Umeås äldreboenden vet att sanningen är en annan. Ett av boendena är Skräddaren, som drevs av dåvarande Carema. Skräddaren återkommunaliserades under buller och bång från V med hänvisning till de uppgifter som spreds i drevet kring Carema hösten 2011.

Men återkommunaliseringen skedde inte med stöd från anhöriga och anställda. Anhöriga vädjade till kommunen att få ha Carema kvar. ”Jag har själv jobbat inom vården i 40 år och jag har aldrig varit med om ett ställe där personalen anstränger sig så hårt för att göra tillvaron ljusare för vårdtagarna”, sade en anhörig.

Och idag får kommunen stark kritik för sitt sätt att sköta Skräddaren. ”De har raserat en fullt fungerande verksamhet där alla var jättenöjda. Det är hemskt att ingen säger någonting, att det bara får fortsätta”, säger en anhörig.

Men om detta nämns inget i Vänsterpartiets valfilm.