Oacceptabelt angrepp på Attendo under Prideparaden

Åsiktsskillnaderna är stora i debatten om vinster  i välfärden. Men vi måste ändå kunna föra debatten på ett civiliserat sätt. ”Spelet om Välfärden” som ABF medverkat till kan man kanske skratta åt. I spelet ska vårdföretagare kastas ut med våld (man undrar vad t ex ABF-medlemmen Svenska Freds anser om den metoden). Men man kan definitivt inte skratta åt angreppet på Attendos medarbetare i årets Prideparad. Där passerades alla gränser.

Flera medarbetare från Attendo deltog i Prideparaden. Många hade tagit med sig familj och anhöriga.  Initiatvet att delta kom från dem själva. De var jätteglada över att få gå eftersom de känner ett stort engagemang för HBTQ-frågor.

Tre unga kvinnor dök upp i början på Sveavägen (efter halva tåget, precis där TV4 stod). De sjöng ”all I want to say is that they don’t really care about us” och skrek ”ut med månglarna”, ”ni har inte här att göra i vårt tåg” med mera. Attendos medarbetare bad dem att sluta och vädjade till funktionärerna att stoppa dem. Funktionärerna gjorde ett försök, men trakasserierna fortsatte ändå.

Det gick inte att identifiera vilka de var eller om de företrädde någon organisation i tåget. De var maskerade och ville inte ta av sig maskerna när de blev ombedda. De hade ett tygstycke med ett budskap mot vinster i välfärden.

Attendos medarbetare säger att de möttes av mängder av positiva kommentarer och tillrop från publiken, men att de efter praraden ändå var skärrade och upprörda av vad som hade hänt. En positiv upplevelse i att få uttrycka sina åsikter och sitt stöd för mångfald i samhället förbyttes i något helt annat.

Det kommer att vara tuffa tag veckorna framöver i debatten om vinster i välfärden. Men jag vädjar till dem som är kritiska till privata vårdföretag att ta tydligt avstånd från tilltag som det som drabbade Attendos medarbetare i Prideparaden. Prideparaden i Stockholm är en fantastisk manifestation av mångfald, tolerans och demokrati. Angreppet på Attendo är raka motsatsen.