Gilla Jobbet!

Arbetsmiljön är en strategiskt viktig fråga för tjänsteföretag. Hittills har det ofta – inte minst i media – ansetts vara en facklig fråga. Men det är helt fel. Arbetsmiljön är en arbetsgivarfråga av flera anledningar. Arbetsgivaren har ett ansvar och en god arbetsmiljö kan förbättra såväl företagets effektivitet som lönsamhet. Dessutom kan det vara ett skäl som underlättar rekryteringen.

För Svenskt Näringsliv och Almega är det viktigt att markera att arbetsmiljön är en strategisk viktigt fråga. I maj presenterades en skrift om Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö vid en konferens där Ulf Lindberg från Almega bland annat markerade att det är dags att se över lagstiftningen så att den bättre anpassas till det moderna kunskapsintensiva tjänstesamhället. 

Tillsammans med AFA försäkring anordnar Prevent en arbetsmiljökonferens den 22-23 oktober i Stockholm. Gilla Jobbet är ett kunskapsseminarium med många intressanta föresläsningar och med tydliga kopplingar till arbetsgivarrollen. Vid den förra konferensen var det de fackliga organisationerna och skyddsombuden som var den absoluta största delen av deltagarna. Det är dags att ändra på detta. Svenskt Näringsliv visar att årets Gilla Jobbet är prioriterat genom att dess verkställande direktör Carola Lemne deltar.

Seminarielistan är diger. Det är seminarium om arbetslokaler, riskbedömningar och att arbeta förebyggande. Psykisk ohälsa kommer också att diskuteras. Det finns även flera branschspecifika seminarier

Mer om seminarium och program hittar du på www.gillajobbet.se

Varmt välkommen!

Ev frågor kan besvaras av Marie.silfverstolpe@almega.se  telefon +46 8 7626953