Äldreomsorg är ett framtidsyrke

Vård och omsorg är en bransch med stora möjligheter – här och nu, och ännu mer i framtiden. Behovet av medarbetare är stort och kommer bara att öka, samtidigt som både yrket och arbetsmarknaden blir allt mer varierad och specialiserad.

De allra flesta som arbetar inom äldreomsorgen tycker själva att deras arbete är viktigt och meningsfullt. För den som vill göra något betydelsefullt för sina medmänniskor och varje dag se resultat av sin insats är vårdyrket oslagbart. Äldreomsorgen beskrivs alltför ofta i negativa termer, men faktum är att de äldre oftast är nöjda med den omsorg de får. Hela 89 procent av de äldre är nöjda eller mycket nöjda med sin hemtjänst (Socialstyrelsen, 2013). 

Omsorgsbehovet kommer att öka när rekordgenerationen födda på 1940-talet blir äldre. De är inte bara många, utan kommer också ställa högre krav på ett mer aktivt och innehållsrikt liv än tidigare generationer. Det finns därför ett behov av 24 000 nya undersköterskor i landet inom fem år (Källa SKL). 
 
Framtidens äldreomsorg har stora utmaningar, men även stora möjligheter. Vi ser redan nu nya inriktningar inom äldreomsorgen och tekniken gör spännande framsteg. Här går ofta de privata vård- och omsorgsföretagen före. Äldreomsorgen är en farmtidsbransch med många möjligheter för våra medarbetare. 
 
Det finns tyvärr ett glapp mellan hur medarbetarna i välfärdssektorn upplever sitt jobb och hur de känner att omvärlden ser på deras arbetsplatser. Enligt Jobbhälsobarometern (2013) är medarbetarna i privat vård och omsorg mer nöjd med sitt arbete än de offentliganställda kollegorna. Vi måste få en rättvisare bild av vår faktiska verklighet. Därför ska vi bli bättre på att berätta om jobben inom äldreomsorgen och lyfta resultaten i verksamheten. Vi ska berätta om den flexibilitet som finns hos oss privata vårdgivare och om hur vi satsar på ledarskapet. Vi är övertygade om att bra chefer och ledare, som ser medarbetarna och får dem att växa, har stark attraktionskraft. Hos privata vårdgivare är beslutsvägarna ofta korta och det ges möjlighet att påverka. Öppenhet och uppföljning ger tydlighet kring kvalitet och förutsättningar för en förbättringskultur och yrkesstolthet.
 
Vi behöver dig inom äldreomsorgen nu och i framtiden, här gör du skillnad!
 
Anne-Marie Svensson, Aleris Omsorg
Siv Nordqvist, Förenade Care
Rut Berglund, Strukturrutan
Tommy Skörd, Adium Omsorg
Kerstin Stålskog, Norlandia
Ulf Thörnevik, Föreningen Blomsterfonden
Ammy Wehlin, Attendo Care 
Hjalmar Bardh Olsson, Kosmo
David Philipson, Silverhemmen
Erik Dahlberg, AdeoCAre
Ulla Tansen, Vardag
 
Artikeln publicerades i Borås Tidning 5 augusti 2014