Vård­företagarnas kommentar till Vänsterpartiets utspel om privata företag i välfärden

Idag föreslår Vänsterpartiet att det ska bli lättare för personalkooperativ att ta över privata verksamheter inom välfärden. Här kan du läsa en kommentar från Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

–  Personalkooperativ är en bra form för de medarbetare som vill, men att tvinga fram kooperativ är knappast något som berikar mångfalden och gynnar de äldre och vårdtagarna. Det är naivt att tro att personalkooperativ ska kunna ersätta de privata investeringarna i välfärden. Bara de tre största vårdföretagen är beredda att bygga 1 200 äldrebostäder till 2016, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

–  Vänsterpartiet låtsas att mångfald kan åstadkommas utan de 11 000 aktiebolagen som idag står för alternativen. De för både de äldre och väljarna bakom ljuset, säger Håkan Tenelius.

Vänsterpartiet förslår också en miljard kronor för att stärka hemtjänsten.

–  Hemtjänsten behöver mer pengar men kommer knappast bli bättre genom en monopolisering. Vill man höja kvaliteten för de äldre är det viktigaste att fokusera på verksamhetsutveckling tillsammans med alla utförare. Att förbjuda väl fungerande verksamheter är knappast något framgångsrecept, säger Håkan Tenelius.

Här är tre förslag från Vårdföretagarna som skulle stärka hela välfärden:

·  Se till att valfrihet gäller för alla människor i hela Sverige.

·  Öppna och transparanta sätt att mäta och utvärdera kvalitet.

·  Säkra en mångfald av arbetsgivare för att stärka alla medarbetare i välfärden.

Kontakt

Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef Vårdföretagarna
Tel: 072 742 6924
hakan.tenelius@almega.se