De fyller luckorna i den offentliga vården

På vilket sätt har ni gjort skillnad för era patienter, frågade moderatorn de tre företagare som deltog i dagens seminarium om vårdens entreprenörer.

Charlotte Barouma, som är vd för vårdcentralen Wästerläkarna har startat en särskild vårdcentral för äldre. Där får alla över 70 år en timme med doktorn, i stället för de 20 minuter som är standard. För att göra det lättare att få kontakt har man en ”vanlig”, gammaldags telefonsvarare, så att patienterna inte ska behöva knappa in någonting när de ringer. I väntrummet bjuds patienterna på kaffe och kaka, eftersom en stor del av en äldre patients energi går åt till att ta sig till vårdcentralen.

Det är enkla saker, men som gör stor skillnad för de äldre, som känner att vården är anpassad efter deras behov. Charlotte Barouma berättade också om hur äldrevårdcentralen tar över ansvaret för att samordna vården, kontakta andra vårdgivare, biståndshandläggare för den som behöver äldreomsorg, och så vidare.

Kajsa Giesecke är verksamhetschef för Remeo, en klinik som erbjuder avancerad högteknologisk vård och rehabilitering för patienter med behov av andningsstöd. Hon berättade om hur hennes patienter, som ofta är mycket svårt sjuka när de kommer till kliniken, nu har kunnat komma hem.

Christina Wahlström som startade välkända mödravårdscentralen Mama Mia berättade hur hon samlat all kompetens, i stället för att hänvisa kvinnorna vidare till exempelvis läkare och psykologer, hur hennes mottagningar specialiserat sig på för tidigt födda barn, utan att få någon extra ersättning för det, och hur hon satsat på ett regnbågsprojekt, som äntligen erbjudit mödravård också för homo- och bisexuella.

Alla har de startat, och driver sina verksamheter, för att kunna erbjuda något som inte kunde göras inom den offentliga verksamheten. I ett mindre företag, med snabbare beslutsvägar är det lättare att skapa nytt och prova andra vägar än i det stora, tungrodda landstinget. Charlotte Barouma uttryckte det så här:

– Vi är inte bättre än våra arbetskamrater i det offentliga, men vi har möjlighet att bestämma själva hur vi vill arbeta.

Apropå de politiska förslagen att förbjuda företag i välfärden frågade sig författaren och samhällsdebattören Åsa Moberg var de ekonomiska krafterna ska komma ifrån. Vem ska bli vårdens IKEA?

Forskaren Caroline Wigren-Kristoferson bekräftade att många av vårdens entreprenörer tidigare har jobbat i den offentligt drivna vården och har startat eget för att få utlopp för nya tankar och idéer.

Se seminariet här:
Your browser does not support iframes.