Bättre omsorg när äldre får välja fritt

Det är tråkigt att Vänsterpartiet vägrar lyssna på de äldre och deras önskemål om äldreomsorg, skriver Håkan Tenelius i Göteborgs-Posten.

Jonas Sjöstedt i GP (4 juli) att det är fel med LOV och valfrihet i äldreomsorgen. Vi har svårt att se att det skulle vara något att stoltsera över att neka äldre göteborgare valfrihet i hemtjänsten. I synnerhet som missnöjet med den kommunalt drivna hemtjänstens kvalitet är betydligt högre än i andra jämförbara kommuner. 

Det är tråkigt att Vänsterpartiet konsekvent vägrar lyssna på de äldre och deras önskemål. Privata utförare inom äldreomsorgen bidrar till en bättre välfärd. T ex är privata hemtjänstutförare är ofta mer lyhörda för de äldres önskemål. De vet att de verkar i konkurrens och måste göra ett bra jobb, annars kan de bli utbytta. I Socialstyrelsens nationella brukarundersökning från 2013 uppger fler hemtjänstkunder hos privata företag än de som har kommunal hemtjänst att de själva kan påverka när personalen ska komma och att de vet vart de ska vända sig för att framföra synpunkter och klagomål.

Sveriges äldre är för det mesta nöjda med hemtjänsten. Men det finns skillnader mellan kommunerna. I kommuner som Göteborg där valfrihet saknas är fler missnöjda, medan de nöjdaste hemtjänstkunderna finns i kommuner där man kan välja. Det framgår av nationella brukarundersökningen. Om det inte finns något annat än kommunen att välja på försvinner makten för den enskilda.

Jonas Sjöstedt borde titta på den positiva utvecklingen av primärvården när privata vårdgivare har fått vara med och bidra. Bara i Västra Götaland har det blivit mer än 50 nya vårdcentraler, tack vare de privata vårdgivarna. Sjöstedt borde till exempel besöka Charlotte Baroumas vårdcentral Wästerläkarna som har startat en särskild vårdcentral för äldre. Där får alla över 70 år en timme med doktorn, i stället för de 20 minuter som är standard. För att göra det lättare att få kontakt har de en ”vanlig”, gammaldags telefonsvarare, så att patienterna inte ska behöva knappa in någonting när de ringer. I väntrummet bjuds patienterna på kaffe och kaka, eftersom en stor del av en äldre patients energi går åt till att ta sig till vårdcentralen.

Det är enkla saker, men som gör stor skillnad för de äldre, som känner att vården är anpassad efter deras behov. Äldrevårdcentralen hjälper också till att samordna vården, kontakta andra vårdgivare, biståndshandläggare för den som behöver äldreomsorg, och så vidare.

Valfrihet är inte bara bättre för brukarna, utan också för personalen. De privat anställda inom vård och omsorg säger själva att deras arbetsgivare är bättre och att de trivs i högre utsträckning på jobbet jämfört med kommunalt och landstingsanställda. De som arbetar i privat drivna verksamheter upplever att de har större inflytande över hur arbetet ska utföras och är mer nöjda med sin chef, vilket säkert hänger ihop med ledarskapet och de korta beslutsvägarna i en liten privat driven verksamhet.

För att klarar äldreomsorgens utmaningar krävs alla goda krafter. Sveriges kommuner och landsting har uppskattat att cirka 225 000 nya medarbetare kommer att behövas i vården och omsorgen de närmaste tio åren. Det är uppenbart att privata aktörer har en enormt viktig roll att bidra här.

Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

Artikeln publicerades i Göteborgs-Posten 8 juli 2014