Alla bidrag till välfärden behövs

Det finns ingen hejd på hur osaklig kritiken tillåts vara mot privat vård och omsorg. Det har lett till en allmän uppfattning att företagen tummar på kvalitet och arbetsvillkor till förmån för vinster. Det är dags att på allvar ta striden mot välfärdspopulismen. Det skriver Ulrika Östlund, ordförande för Vårdföretagarna.

Det finns ingen hejd på hur osaklig kritiken tillåts vara mot privat vård och omsorg. Det har lett till en allmän uppfattning att företagen tummar på kvalitet och arbetsvillkor till förmån för vinster. Ett exempel på hur opinionen vilseleds är att medianuppskattingen var 25 kronor per hundralapp när svenskarna nyligen fick frågan om hur mycket som går till ägarnas vinst.  Det korrekta svaret är att rörelsemarginalen inom vård och omsorg ligger på 6,8 procent.

Det tycks inte spela någon roll att privata vårdcentraler får högre betyg än offentliga på alla parametrar enligt Patienttoppen eller att de har en positiv effekt på vården genom att öka tillgängligheten, kapa köer och bidrar till effektivare användning av resurser. Det verkar inte heller spela någon roll att privata utförare är bättre än kommunerna på 21 av 26 indikatorer i stöd till personer med funktionsnedsättningar och att av de som har personlig assistans, där full valfrihet råder enligt lag, väljer över 60 procent en privat utförare. Inte heller att sjukskrivningarna enligt SCB är lägre i privat vård och omsorg eller att anställda i privat vård- och omsorg trivs bättre på jobbet enligt jobbhälsobarometern, tycks spela någon roll.

Ett av de mindre vårdföretagen är Wästerläkarna i Göteborg som har startat en särskild vårdcentral för äldre. Där får alla över 70 år en timme med doktorn, i stället för de 20 minuter som är standard. För att göra det lättare att få kontakt har de en ”vanlig”, gammaldags telefonsvarare, så att patienterna inte ska behöva knappa in någonting när de ringer. Det bjuds också på kaffe och smörgås i väntrummet eftersom det tar mycket energi för äldre att ta sig till vårdcentralen. 

Även de stora företagen bidrar till välfärden genom att gå i bräschen för kvalitetsutveckling och utveckla system för uppföljning. Attendo har enligt Socialstyrelsen ett högre nöjdhetsresultat på 81 procent av sina äldreboenden jämfört med genomsnittet i Sverige. De tre största bolagen planerar själva att bygga 1200 äldrebostäder till 2016.

93 procent av vård- och omsorgsföretagen har färre än 20 anställda men både de stora och de små bidrar till välfärden. Det handlar om totalt 11 000 företag som anställer omkring 160 000 personer. Om de inte får göra vinst och därigenom ges möjlighet att betala tillbaka till ägare, banken och bygga en buffert för att kunna expandera och utveckla, som alla andra företag, kommer de inte kunna fortsätta bidra till svensk välfärd.  Därför är det dags att nu på allvar ta striden mot välfärdspopulismen.

Ulrika Östlund

Ordförande Vårdföretagarna