Socialdemokraterna behöver de privata vårdgivarna

De vore tragiskt för svensk sjukvård om Socialdemokraterna i sin uppskruvade retorik missar att även de privata vårdgivarna både vill och kan bidra i den fortsatta uvecklingen av vården, skriver Vårdföretagarmas näringspolitiska chef Håkan Tenelius på DN Debatt.

Socialdemokraterna kan inte låta bli att flirta med vänstervågen i den allmänna opinionen när de presenterar sina vallöften för sjukvårdspolitiken. De skriver att ”allt fler vill stoppa vinstjakten i välfärden” och att ”allt färre tror att marknadskrafterna kan lösa utmaningarna för sjukvården”. Men frågan kvarstår vilken analys de ledande socialdemokratiska landstingsråden själva gör om de privata vårdgivarnas roll i sjukvården. Och vad menar de egentligen när de vill ”stoppa privatiseringslinjen” i sjukvården?

Socialdemokraterna påstår i sin artikel att kundvalssystem har gjort sjukvården allt mer splittrad. Myndigheten för vårdanalys drar en helt annan slutsats. Vårdvalet har lett till fler patientbesök och ett ökat förtroende för vården. Patienterna är mer nöjda i områden där det finns fler vårdgivare att välja bland. Vårdanalys säger att vårdvalet lett till ”förbättrad tillgänglighet, men reformen har inte löst alla utmaningar primärvården haft sedan tidigare, såsom brister i patient-läkarkontinuiteten och samverkan med övrig hälso- och sjukvård”. Brister i kontinuitet och samverkan kan alltså inte lastas vårdvalet. Det är problem som svensk sjukvård har brottats med länge.

Erfarenheterna av vårdval i specialistvården är goda. När landsting låter privata vårdgivare att bidra i olika delar av sjukvården så kapas vårdköerna snabbt. När Stockholms läns landsting införde vårdval för höft- och knäprotesoperationer kunde 600 fler operationer genomföras, samtidigt som landstingets kostnader minskade med tio miljoner kronor (år 2011 jämfört med 2008). Liknande mönster ser vi på andra områden som öppnats för vårdval och där privata vårdgivare kan bidra med kompetens och kapacitet. Patienterna slipper vänta i långa köer på vård och behandling.

Socialdemokraterna skriver att det inte ska finnas några ”gräddfiler i offentlig vård”. Men varför ska inte vårdgivare med ledig kapacitet kunna behandla försäkringspatienter? Tvärt emot det retoriska ordvalet så kortar detta köerna och sparar dessutom skattepengar. Det viktigaste Socialdemokraterna kan göra om de är oroliga för utvecklingen av sjukvårdsförsäkringar, som LO, andra fackförbund och många arbetsgivare tecknar för sina medlemmar eller anställda, är att säkra en god tillgänglighet för patienten i den skattefinansierade sjukvården. Men det förutsätter ett nära partnerskap med landets alla privata vårdgivare i hälso- och sjukvården, som varje dag tar emot 56 000 patienter på läkarbesök.

De privata vårdgivarna vill och kan bidra i den fortsatta utvecklingen av sjukvården. Det vore direkt tragiskt för svensk vård om Socialdemokraterna i sin uppskruvade retorik missade detta.

Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Artikeln publicerades på DN Debatt 17 juni 2014