Privata vårdgivare gör sjukvården mer tillgänglig

Vårdföretagarna visar i en ny rapport att privata vårdgivare har en tydligt positiv effekt på vården genom att öka tillgängligheten, kapa köerna och bidra till en effektivare användning av vårdens resurser.