Ny undersökning avslöjar svenskarnas missuppfattning om vinster i vården

En ny undersökning visar att svenska folket tror att vinsten i vården och omsorgen är nästan fyra gånger så stor som den är i verkligheten.