Ny undersökning avslöjar svenskarnas missuppfattning om vinster i vården

En ny undersökning visar att svenska folket tror att vinsten i vården och omsorgen är nästan fyra gånger så stor som den är i verkligheten.

 

På frågan om hur många kronor på varje hundralapp som går till ägarnas vinst i vårdsektorn låg medianuppskattningen på 25 kr men verkligheten är att rörelsemarginalen inom vård och omsorg ligger på 6,8 procent.

–  Det här visar att debatten om privata vårdgivare till stor del bygger på en missuppfattning. Det är verkligen inte konstigt att opinionen ropar på vinstbegränsningar om man tror att vinsterna är så extrema, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

Störst är missuppfattningen bland Vänsterpartiets sympatisörer. De tror att vinsten i äldreomsorgsföretagen är 40 procent.

Läs mer på Svenskt Näringslivs webb

 

Fakta om undersökningen

Siffrorna har tagits fram av United Minds på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Data insamlad perioden 19/11 2013 – 30/1 2014 Baserad på 2919 svar

Kontakt

För frågor om Vårdföretagarna:
Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna
hakan.tenelius@almega.se
Tel. 072 742 69 24

För frågor om undersökningen:
Carl Melin, United Minds
Tel. 0733 550 615