Generalattacker leder inte framåt

Enligt SCB är de privatanställdas löner högre och i Jobbhälsobarometern svarar privat anställda år efter år att de är nöjdare med arbetsbelastningen, arbetsledningen och möjligheten att utvecklas i arbetet. Det skriver Håkan Tenelius i replik till Annelie Nordström i SvD.

Nej, det blev inte bättre, skriver Annelie Nordström om privat driven äldreomsorg (3/6). Så enkelt och så definitivt avfärdar Kommunal alla de företag och ideella aktörer som varje dag bidrar till en bättre äldreomsorg.

Man får intrycket att Annelie Nordström önskar en återgång till 1970- och 1980-talens kommunala monopol. Det skulle knappast gynna de anställda. Än mindre de äldre, som omsorgen ju är till för.
 
För sanningen är att äldreomsorgen stadigt har blivit bättre sedan privata alternativ tillåtits växa och bli fler. Tack vare att det finns olika utförare och alternativ är det nu meningsfullt att jämföra och att publicera resultaten.
 
Och jämförelserna visar att omsorgen hos de privata utförarna är god, och ofta bättre än i offentlig regi. Annelie Nordström hävdar utifrån en undersökning bland de egna medlemmarna att de privat anställda är mindre nöjda än de kommunala kollegerna. Det stämmer inte med resultaten i Jobbhälsobarometern, som genomförs av Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex. Där uppger de privat anställda år efter år att de är nöjdare med arbetsbelastningen, arbetsledningen och möjligheten att utvecklas i arbetet. De tycker också i mycket högre utsträckning att deras kompetens tas tillvara och att de har goda möjligheter att själva påverka hur arbetet ska utföras. De är även nöjdare med lönen än kollegerna i offentlig regi.
 
Kommunal gör ett stort nummer av löneskillnaderna. Men även här har Kommunal sett sig tvunget att skapa egen statistik när den etablerade inte passar. Enligt SCB är de privatanställdas löner sammantaget högre. Framför allt är skillnaderna stora för deltidsanställdas löner. Därför har Kommunal helt sonika plockat bort de deltidsanställda från sin jämförelse, och tycker sig sedan se en skillnad till kommunanställdas fördel. Men eftersom de deltidsanställda motsvarar närmare 65 procent av arbetsstyrkan enligt samma rapport är det en mycket stor del av verkligheten Kommunal lyfter bort för att bevisa sin tes. Det känns inte seriöst.
 
Som representant för ett fackförbund är det självklart en viktig del av Annelie Nordströms arbetsbeskrivning att aldrig vara nöjd. Men den här typen av generalattacker på privat driven omsorg leder inte utvecklingen framåt, vare sig för Kommunals medlemmar eller för de äldre. Låt oss i stället fortsätta den konstruktiva diskussion vi redan har inlett, bland annat inom arbetet med en etisk plattform, för att utveckla omsorgen vidare. Låt oss ha fokus på kvaliteten i äldreomsorgen. Det gynnar i första hand de äldre, men eftersom god kvalitet förutsätter medarbetare som trivs kommer detta också att gagna Annelie Nordströms egna medlemmar.
 
Inga-Kari Fryklund 
förbundsdirektör, Vårdföretagarna
 
Håkan Tenelius
näringspolitisk chef, Vårdföretagarna
 
Artikeln publicerades i SvD 4 juni 2014