De stora vård- och omsorgs­företagen bidrar med investeringar i välfärden

I dagens DN beskrivs hur ett antal utvalda företag inom vård- och utbildningssektorn betalar sina bolagsskatter. DN-artikeln gör ett nummer av att de utvalda företagen har lån och därför gör avdrag för sina räntekostnader.  Men vad artikeln inte belyser är att företagen bidrar med stora och viktiga investeringar i välfärden. Capio har sedan 2007 investerat 2 miljarder kronor i den svenska hälso- och sjukvården. Tre av de största äldreomsorgsföretagen – Aleris, Ambea och Attendo – har de senaste fem åren bidragit med över 1 300 nya platser i äldreboenden som de driver i egen regi. Sammantaget har de under samma period satsat över 1,7 miljarder kronor i ny verksamhet i äldreomsorgen och andra delar av välfärden.  Och de närmaste två åren planerar de tre största äldreomsorgsföretagen för 1 250 platser på nya äldreboenden.

Privata vårdgivare, med olika ägarformer, bidrar med stora investeringar i vård och omsorg, som landsting och kommuner annars hade behövt göra. Behovet av äldreomsorgen växer och kommunerna har svårt att själva klara utbyggnaden. Alla goda krafter behövs för att möta välfärdsutmaningarna.

Artikelförfattarna i DN vill på olika sätt få läsaren att uppfatta att det i sammanhanget är rätt blygsamma belopp som betalas till Skatteverket. Almegas näringspolitiska chef Ulf Lindberg menar dock att bolagsskatten är en mindre del av de skatter som företagen betalar.  Bolagsskatterna är i de kunskapsintensiva tjänsteföretagen, där vård och omsorg ingår, endast tre procent av förädlingsvärdet. Däremot visar det sig att löneskatterna från bl.a. utbildnings och vårdföretag är så mycket som 43 procent av förädlingsvärdet. En glädjande siffra för den som gärna ser att företagen betalar så mycket skatt som möjligt. Ett bekymmer för den som vet att de kunskapsintensiva tjänstenäringarna är de som i stort sett stått för hela nettotillväxten av jobb de senaste 20 åren.

Ulf Lindberg lyfter fram att de totala löne- och bolagsskatterna är ungefär 10 procentenheter högre i vård, omsorg samt övriga kunskapsintensiva tjänsteföretag än i övriga branscher. Skälet är att personalintensiva verksamheter beskattas hårdare i vårt land än många andra jämförbara länder.

DN ger med andra ord långt ifrån hela bilden. Läs gärna hur företag som nämns i artikeln själva kommenterar uppgifterna:
Ambea: http://www.vardaga.se/sv/Nyheter/Fortydligande-angaende-artikel-i-dagens-DN/
Capio: http://capio.com/sv/media/pressrum/pressmeddelanden/2014/capio-kommenterar-dn-artikel-om-bolagsbeskattning/
Attendo: http://attendo.se/nyheter/attendo-kommenterar-dns-rapportering samt http://attendo.se/blogg/Kommentarer-till-DNs-rapportering-om-skatt
Academedia (friskoleföretag): http://www.academedia.se/academedia-betalar-korrekt-skatt/