Vård och omsorg är viktigt, men inte så enkelt

Mångfalden och valfriheten inom vård och omsorg är hotade, inte minst på grund av en debatt som domineras av missuppfattningar, förenklingar och överdrifter. Enligt Jonas Sjöstedt (23/4) är det lätt att ta ställning: höger eller vänster, ökade orättvisor eller jämställdhet? De flesta inser nog att frågan är lite mer komplicerad än så.

 

Vänsterpartiet ogillar företag, särskilt inom vård och omsorg. Därför sprider vänsterpartister gärna en negativ bild av företagare i allmänhet, och vårdföretagare i synnerhet. De ställer upp falska motsatspar, där dagens system får stå i kontrast mot ”ett samhälle där vi bryr oss om varandra”. Men frågan om hur vård och omsorg ska organiseras rymmer fler dimensioner, och förtjänar ett mer seriöst resonemang.

Vänsterpartiet vill att inga företag längre ska tillåtas vara verksamma inom vården och omsorgen. Det betyder att människors praktiska möjligheter att välja läkare, personlig assistent, hemtjänst eller äldreboende kommer att försvinna, eller åtminstone begränsas kraftigt.

De flesta tycker inte att det vore en bra utveckling. Vi vill själva kunna bestämma vem som ska komma hem och hjälpa oss när vi behöver omsorg och stöd i hemmet, eller vilken läkare vi ska gå till. Det inser vänsterpartisterna. Därför påstår de att vården/omsorgen som företagen bidrar med är sämre, att personalen är mer stressad, att vi får mindre för skattepengarna.

Men myndigheterna, som ansvarar för att granska vård och omsorg, hittar inga belägg för att kvaliteten hos privata utförare skulle vara lägre, tvärtom. Socialstyrelsen gjorde till och med en särskild granskning av äldreomsorgen, där kommunala och privata boenden jämfördes, och där de medicinskt viktiga omsorgsfaktorerna visade sig vara bättre i privat verksamhet.

De anställda då? Enligt den årliga undersökningen Jobbhälsobarometern tycker nästan dubbelt så många av de privat anställda i vård och omsorg att deras arbetsplats är ett bra ställe att vara anställd på, jämfört med kommunalt anställda. De tycker att ledningen av verksamheten fungerar bättre, att de har större möjlighet till inflytande. En större andel säger att de har lagom mycket att göra. Enligt SCB är de mer sällan sjukskrivna.

Patienterna och brukarna ger ofta höga betyg åt både offentligt och privat drivna verksamheter, men i genomsnitt är de nöjdare med privata utförare. 14 av de 20 populäraste vårdcentralerna i landet är privata, liksom många av de mest uppskattade äldreboendena. På orter där det finns valfrihet är människor generellt nöjdare med exempelvis hemtjänsten, jämfört med orter där de inte kan välja, vilket visar att konkurrensen gör att alla blir bättre.

Alla dessa siffror är hämtade från officiella, oberoende källor. Ingen av uppgifterna har tagits fram av någon som har något att tjäna på det ena eller andra resultatet. Frågan är fortfarande inte så enkel som Jonas Sjöstedt vill påstå.

Håkan Tenelius
näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

 

Artikeln publicerades i Västerbottens-Kuriren 3 maj 2014