Val och konkurrens ger makt till patienten

Vården har blivit bättre av att det finns flera olika vårdgivare. Rätten att välja ger patienten makt. Om du inte är helt nöjd kan du byta vårdcentral eller läkare. Även de som arbetar i vården har fått fler möjligheter, antingen att byta arbetsgivare eller starta egen verksamhet. Det skriver Håkan Tenelius i en replik i Norra Halland.

Jon Thorbjörnsson, Maria Rasmussen och Maria Johansson (V) skriver 25 april att de inte vill ha val och konkurrens i vården. I stället ska vården styras "demokratiskt". 

I praktiken betyder det att de vill lägga ner alla företag inom vård och omsorg. Alla som arbetar i vården ska vara anställda av landstinget och politikerna ska bestämma allt. Patienterna ska inte kunna välja, utan blir hänvisade till den närmaste vårdcentralen. 
 
Vården har blivit bättre av att det finns flera olika vårdgivare. Rätten att välja ger patienten makt. Om du inte är helt nöjd kan du byta vårdcentral eller läkare. Även de som arbetar i vården har fått fler möjligheter, antingen att byta arbetsgivare eller starta egen verksamhet. 
 
Dubbelt så många av de privat anställda i vård och omsorg tycker att deras arbetsplats är ett bra ställe att arbeta på, jämfört med kommunal- och landstingsanställda. En större andel säger också att de har lagom mycket att göra, enligt Jobbhälsobarometern. Dessutom är de mer sällan sjukskrivna, enligt SCB. 
 
I Halland är hälften av alla vårdcentraler privat drivna. De håller hög kvalitet och är mycket uppskattade av patienterna. 
 
Allt detta verkar vara ointressant för de tre debattörerna, som tycker att valfrihet och konkurrens är något dåligt, och inte vill att vård ska få drivas av företag, även om det leder till högre kvalitet och nöjdare patienter. Men kan det verkligen kallas demokratiskt att avskaffa valfriheten och (åter-)införa politisk toppstyrning i vården?
 
Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

Artikeln publicerades i Norra Halland 2 maj 2014