Spänstiga diskussioner och flera ministrar på Vård­företagarnas årsmöte

Ny ordförande och en till största delen ny styrelse, tv-kändisar, ledarskribenter och inte mindre än tre ministrar var några av höjdpunkterna. Därtill var det många av våra medlemmar som passade på att skaffa nya, och återknyta gamla kontakter i pauserna och under kvällens middag.

Tisdagen den 13 maj höll Vårdföretagarna ett välbesökt årsmöte och seminariedag i Stockholm. Avgående ordföranden Göran Fredriksson inledde med en betraktelse över medie- och opinionsläget, och konstaterade att det är viktigt att alla medlemmar hjälps åt för att försöka påverka diskussionen kring våra frågor. Han fortsatte med att tala om förbundets verksamhet under det senaste året, och lade särskild vikt vid arbetet med en etisk plattform. Han konstaterade att arbetet med den etiska plattformen bör ses som startpunkten för ett fortsatt samarbete mellan parterna, och framhöll transparens när det gäller kvalitet och hur skattepengarna används. Han avslutade med orden:

– Vi måste också ha bra villkor för de anställda, så att de får förutsättningar att leverera god kvalitet till patienter och brukare.

Därefter tog det formella årsmötet vid. Inger Nyström valdes till mötesordförande, och ledde rutinerat ett möte fritt från överraskningar. I enlighet med valberedningens förslag valdes Ulrika Östlund till ny förbundsordförande. Övriga ledamöter blev: Henrik Borelius (omval), Fredric Käll (omval), Peter Seger (omval), Åke Strandberg (omval), Christina Wahlström (nyval), Peter Mainhardt (nyval), Joachim Morath (nyval), Fredric Gren (nyval), Susanne Sidén (nyval), Anne-Marie Svensson (nyval), Catharina Tavakolinia (nyval), Erik Tullsten (nyval) och Eric Wahlberg (nyval).

Jane Lindell Lundgren – äldreomsorgens otippade tv-stjärna
Eftermiddagens seminarier inleddes med ett samtal mellan Håkan Tenelius och Jane Lindell Ljunggren, grundare och ägare av Hattstugan, och känd från tv-programmet ”Sveriges bästa äldreboende”. Hon berättade att det kommer en uppföljning på den mycket populära tv-serien, men kunde inte avslöja några detaljer. Mycket har blivit bättre på det kommunala äldreboende som tv-programmet handlade om, men Jane Lindell Ljunggren tyckte att det gick alltför långsamt att införa förbättringar i den kommunstyrda verksamheten. Det var också en viktig orsak till att hon själv startade Hattstugan, det demensboende hon fortfarande driver i Stånga på Gotland.

En spontan applåd utbröt när Jane Lindell Ljunggren berättade att orosmediciner är väldigt ovanliga på Hattstugan; endast åtta gånger på 20 år har det använts. 

– Det är viktigt att få de äldre att delta och känna att de har något att bidra med, sade hon bland annat när Håkan Tenelius frågade om hennes filosofi om äldreomsorg.

Hattstugans låga sjukfrånvaro – 0,1 procent – förklarade hon också i termer av delaktighet:

– De anställda har varit med och byggt upp verksamheten. Vi arbetar tillsammans, jag arbetar också med den dagliga omvårdnaden. Vi har ett tydligt uppdrag, men stor frihet när det gäller hur det ska utföras, konstaterade hon.

Välfärdens Grupp 8
Nästa programpunkt var ett samtal med fyra kvinnor från Välfärdens Grupp 8 – Christina Wahlström, Marita Eerola, Lotta Wiström och Catharina Tavakolinia. De berättade om sitt initiativ, att uppmärksamma kvinnligt företagande inom vårdsektorn, och lovade att fortsätta debattartiklar och givetvis också synas i Almedalen i Visby i sommar.

Christina Wahlström talade bland annat om svårigheten att rekrytera kompetent personal, och konstaterade att 20 procent av de anställda lämnar vårdyrket varje år. Hon tog också upp hur svårt det kan vara för kvinnliga företagsledare att få låna pengar, och fick många i publiken att skratta igenkännande.

De fyra berättade hur hela gruppen har arbetat med att få till möten med politiker, att de helt enkelt ringer upp och bjuder in till besök i deras verksamheter, och uppmanade alla närvarande att göra detsamma. Catharina Tavakolinia konstaterade också att många politiker som talar emot privata alternativ samtidigt ofta uppskattar dem för egen del:

– Det blir ju svårt att vara emot något som de själva väljer!

Ledarskribenter om opinionsbildning och höstens val
Ledarskribenterna Tove Lifvendahl från Svenska Dagbladet, Widar Andersson från Folkbladet och Johannes Åman från Dagens Nyheter diskuterade bland annat allmänhetens bild av privata företag i välfärden, och vilket ansvar medierna har för den bilden.

– Medierna har mycket makt. Hur man ställer frågan påverkar, konstaterade Tove Lifvendahl, och utvecklade:

– Det har funnits en lockelse i att göra poänger av de negativa exemplen. Tidningarna responderar också på vad människor vill läsa, konstaterade hon.

Widar Andersson, som hör till de socialdemokrater som i grunden är positiva till mångfald i välfärden höll med, och sammanfattade:

– Vinkeln är satt. Det kommer att vara motvind i opinionen.

Johannes Åman menade att journalistiken inte kan förväntas välja sida, och att även om kravet på saklighet gäller, kommer de som blir granskade alltid att uppleva att de blir orättvist behandlade.

– Företag måste betrakta journalistiken som vädret – om det regnar får ni ta fram regnkläder, var hans råd.

Tove Lifvendahl framhöll att de anställda och alla nöjda brukare och patienter är de viktigaste personerna för att vända opinionen i en mer företagarvänlig riktning:

– De måste vara de främsta ambassadörerna för er verksamhet!

Hon föreslog också att Vårdföretagarna borde punktmarkera sin främsta självutnämnda motståndare, Jonas Sjöstedt, genom hela valrörelsen, och påminna om alla bra verksamheter som drivs av privata utförare:

–  Varje gång han får ett bra exempel i ansiktet ar det svårt att avfärda det.

”Vi jobbar stenhårt på att förbättra”
Dagens sista intervju var ett samtal med generaldirektören för nya myndigheten IVO, Gunilla Hulth-Backlund, som öppet medgav att myndigheten fått starta i en brant uppförsbacke, med en svår ”ärendebalans”. Hon var bland annat kritisk till inspektionskraven, som innebär att alla HVB-hem ska inspekteras två gånger per år, vilket tar väldigt mycket av myndighetens resurser.

Målet är att få arbeta mer utifrån en riskanalys, men i dag har IVO inget val, utan måste arbeta utifrån sina direktiv. Hon sade också att hon var väl medveten om kritiken mot tillståndsprövningen:

– Där finns mycket övrigt att önska, men vi jobbar stenhårt på att förbättra det.

Även inspektionens informationsarbete är under förbättring, lovade Hulth-Backund, och nämnde informationen på hemsidan och bättre blanketter som områden hon jobbade mycket med.

Håkan Tenelius frågade också om kraven på kommunal verksamhet är lägre, eftersom kommuner inte behöver tillstånd i samma utsträckning, men där höll Gunilla Hulth-Backlund inte med:

– Vi har den ordningen, att viss verksamhet ska ha tillstånd. Men vi bedriver samma tillsyn för alla, och har samma verktyg vid eventuella brister.

Mingel med ministrar
Sista punkten på programmet, före middagen, var ett mingel med inbjudna gäster, däribland ministrarna Göran Hägglund, Maria Larsson och Ulf Kristersson. Per Granath från Humana, socialminister Göran Hägglund och äldreminister Maria Larsson lät sig också intervjuas av Håkan Tenelius, och båda uttryckte stöd för de privata alternativens möjligheter att verka inom vård och omsorg.

Maria Larsson, som nästa dag hade en debattartikel om företag i välfärden införd på Brännpunkt i Svd, hade sitt bästa argument klart:

– Mäniskor vill välja! 80 procent av de äldre vill välja äldreomsorg, då ska de få göra det också.

Göran Hägglund framhöll att vi måste lyfta de goda exemplen, så att de blir mer kända:

– Vi har verkligheten på vår sida. Alla som vill bidra till att utveckla vård och omsorg ska få göra det.