Ny avhandling om arbetsvillkor i privat och offentlig sjukvård

Idag läggs en avhandling fram vid Stockholms universitet som jämför arbetsvillkor i privat och offentlig sjukvård. Ett av de tre sjukhus som analyserats är Capio S:t Görans sjukhus. Vårdföretagarna välkomnar all forskning som jämför vård i olika driftsformer. Värt att beakta är dock att data som avhandlingen bygger på är 12-16 år gamla. Aktuella undersökningar visar att Capio S:t Görans sjukhus har högst andel nöjda och friska medarbetare av alla sjukhus i Stockholms län.

Idag lägger forskaren Niklas Hansen fram en avhandling, vid den Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, om arbetsvillkor i privat och offentlig sjukvård samt vilka implikationer det får för personalens attityder och hälsa.

I avhandlingen analyserar forskaren situationen vid tre sjukhus i Stockholms läns landsting med olika driftsformer – privat drivet, drivet i bolagsform av landstinget samt förvaltningsstyrt. De sjukhus som studerats är Capio S:t Görans sjukhus, Danderyds sjukhus och Södertälje sjukhus. De data som avhandlingen bygger på är från perioden 1998-2002.

Huvudresultatet i studien är att likheterna mellan driftsformerna var större än skillnaderna när det gäller personalens upplevda hälsa och resurser i arbetet. I pressmeddelandet om avhandlingen menar forskaren att det dock fanns skillnader som var till det privat drivna sjukhusets nackdel.

Några snabba reflektioner med anledning av forskningsstudien:

Det är väldigt bra att det kommer fler forskningsstudier som jämför vård och omsorg i olika driftsformer. Från Vårdföretagarnas sida välkomnar vi all forskning, varje studie och granskning som görs där verksamheter i olika driftsformer jämförs utifrån olika parametrar. Det behövs mer kunskap om det.

Mot bakgrund av det uppskruvade tonläget mot privata vårdgivare finns risk att någon debattör drar förhastade slutsatser. Huvudresultatet i den här studien är inte att det var sämre arbetsvillkor för personal på det privat drivna sjukhuset. Forskaren Niklas Hansen skriver i sin avhandling att ” Sammantaget pekar avhandlingen på fler likheter än skillnader mellan driftsformerna vilket antyder att driftsform tycks ha mindre betydelse för såväl nivå som betydelse av arbetsvillkor för personalens attityder och hälsa.”

Undersökningen baseras på datauppgifter som är 12-16 år gamla.  Både den offentligt drivna och den privat drivna sjukvården har förändrats och utvecklats mycket sedan dess.  Avhandlingen säger därför lite om hur situationen ser ut idag. När data inhämtades hade Capio S:t Görans sjukhus inte heller varit särskilt länge i privat drift, vilket forskaren också konstaterar i metodavsnittet. Det är värt att beakta i sammanhanget.

Aktuella undersökningar visar att andelen nöjda och friska medarbetare är högst hos Capio S:t Görans sjukhus av alla sjukhusen i Stockholms län.

   St GöranKälla: Capios årsöversikt 2013

Capio S:t Görans sjukhus är Sveriges första och hittills enda privat drivna akutsjukhus. Sjukhuset ligger ofta i frontlinjen när det gäller kvalitet, tillgänglighet och utveckling i sjukvården. Läs gärna mer om Capio S:t Görans sjukhus i Capios årsöversikt för 2013.