Mer jämställt med företag i vård och omsorg

Möjligheten att bedriva vård och omsorg i privat regi har gett över 160 000 anställda, varav de flesta är kvinnor, nya karriärmöjligheter. Det skriver Håkan Tenelius i Vimmerby Tidning.

 

Vänsterpartisterna Linda Fleetwood och Cecilia Lindblom kritiserar i denna tidning den 29 april bland annat företagande i vård och omsorg för att vara negativt för jämställdheten.
 
Men den bild de argumenterar mot har väldigt lite att göra med verkligheten. De allra flesta (93 procent) av alla vård- och omsorgsföretag är små, med färre än 20 anställda. Över hälften av dessa företag (54 procent), däribland även några av de större, leds av en kvinna. Det är en mycket högre andel än i hela näringslivet, där nästan tre fjärdedelar av alla företag (72 procent) leds av män. Det handlar om nästan 7 000 kvinnor som leder vård- och omsorgsföretag. 
 
Den som startar egen verksamhet gör oftast det inom ett område där de redan har yrkeskunskap och kompetens. En stor del av dagens alla yrkesarbetande kvinnor har erfarenhet inom vården och omsorgen. Varför ska inte de ha samma möjlighet att bli chefer och företagsledare som män, som startar företag inom exempelvis bygg- eller anläggningsbranschen? 
 
De båda vänsterpartisterna påstående att undersköterskorna, barnskötarna, lärarna och hemtjänstpersonalen ”betalar mest” för privat driven vård och omsorg är också helt fel. Med fler arbetsgivare att välja på uppstår bättre möjligheter för de anställda att hitta en arbetsplats där de trivs, känner sig uppskattade och sedda, och kan utvecklas i yrket. 
 
Det är inte bara ett teoretiskt resonemang, utan bekräftas av de anställda själva i den årliga Jobbhälsobarometern. Där säger dubbelt så många privat anställda att deras arbetsplats är ett bra ställe att jobba på, jämfört med kommun- och landstingsanställda. De tycker också att arbetsledningen fungerar bättre, och är nöjdare med arbetsbelastningen, lönen och sina möjligheter till inflytande över hur arbetet ska utföras. De privat anställda är också, tvärtemot vad man kan tro när man läser Fleetwood och Lindbloms debattinlägg, mycket mer sällan sjukskrivna än de offentligt anställda. 
 
Möjligheten att bedriva vård och omsorg i privat regi har gett över 160 000 anställda, varav de flesta är kvinnor, nya karriärmöjligheter. Den som vill öka jämställdheten ska kanske fundera lite till på om det verkligen blir bättre av att tvinga tillbaka dem till kommuner och landsting. 
 
Håkan Tenelius 
Näringspolitisk chef, 
Vårdföretagarna 
 
Artikeln publicerades i Vimmerby Tidning 6 maj 2014