Högre kvalitet i privat driven vård

Privat drivna vårdcentraler håller högre kvalitet än de offentligt drivna, enligt patienterna själva. Det gäller såväl helhetsintryck som tillgänglighet, bemötande och upplevd nytta av besöket. 14 av de 20 vårdcentraler som patienterna värderar högst i landet är privat drivna och i 15 av 21 landsting toppar en privat driven vårdcentral. Det visar Patienttoppen 2014 som innehåller en sammanställning av den nationella patientenkäten från Sveriges kommuner och landsting.

– Privata vårdgivare bidrar utan tvekan till den höga kvaliteten på svensk sjukvård. I den politiska debatten låter det ofta tvärt om, och därför vädjar jag verkligen till de politiker som ifrågasätter privata vårdföretag att lyssna på patienterna, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

Undersökningen genomfördes under hösten 2013 då 138 000 patienter besvarade enkäten. Patienterna bedömde bemötande, känslan av delaktighet, information, tillgänglighet, förtroende, upplevd nytta, viljan att rekommendera vårdcentralen samt helhetsintryck. De privata vårdcentralerna får i snitt högre resultat än de offentligt drivna på samtliga kriterier. 

– Även offentliga vårdcentraler hävdar sig väl i patientenkäten. Det är helt uppenbart att den här typen av kvalitetsjämförelser sporrar alla utförare att göra sitt bästa. Det är inte bara patienter hos de privata vårdcentralerna som vunnit på konkurrensen, säger Håkan Tenelius

Läs hela Patienttoppen 2014 med topplistor uppdelat på län. 

För frågor, kontakta:
Håkan Tenelius, näringspolitisk chef
Tel: 072 742 6924
hakan.tenelius@almega.se

 
Svenska Dagbladet skriver om Patienttoppen 18 maj 2014