Feminism i praktiken

Jag tycker att kvinnor, precis som män, både ska kunna starta och driva företag, och att de anställda ska ha flera arbetsgivare att välja på, även om de väljer att arbeta inom en kvinnodominerad bransch, som vård och omsorg. Det skriver Håkan Tenelius i en replik i Linköpings Tidning.

 

Linda Fleetwood (V) fortsätter att argumentera mot privata företag i vården i en replik till mig den 21 maj. Och det är naturligtvis hennes fulla rätt. Men att argumentera utifrån felaktiga uppgifter är inte en bra debattmetod.
 
Hon påstår att det är färre kvinnor som startar företag inom vård och omsorg än i övriga näringslivet. Det stämmer inte alls. De senaste årens statistik från Tillväxverket visar att det varje år är ungefär dubbelt så många kvinnor som män som startar nya vård- och omsorgsföretag. I näringslivet som helhet är siffrorna omvända, alltså att ungefär dubbelt så många män startar företag varje år, jämfört med antalet nya kvinnliga företagare. 
 
Linda Fleetwood vill gärna lägga ord i min mun. Men jag har inte sagt att vi ska privatisera ”för kvinnornas skull”, utan bara konstaterat vad de privat anställda själva uppger: Att arbetsledningen fungerar bättre, att de har mer inflytande över arbetet och oftare tycker att de har lagom mycket att göra, jämfört med anställda hos kommuner och landsting, enligt undersökningen Jobbhälsobarometern, som varje år görs av Sveriges Företagshälsor. Och att privat anställda inom vård och omsorg är mindre sjukskrivna, enligt SCB. Det tycker jag är trovärdiga bevis för att det inte är sämre att arbeta hos en privat arbetsgivare. 
 
Jag tycker att kvinnor, precis som män, både ska kunna starta och driva företag, och att de anställda ska ha flera arbetsgivare att välja på, även om de väljer att arbeta inom en kvinnodominerad bransch, som vård och omsorg. För mig är det feminism i praktiken. 
 
Håkan Tenelius, 
näringspolitisk chef för Vårdföretagarna
 
Artikeln publicerades i Linköpings Tidning 24 maj 2014