Anna Wiklund från Prima Barn- och vuxenpsykiatri blev Årets kvinnliga vårdentreprenör

Anna Wiklund, överläkare och vd vid Prima Barn- och vuxenpsykiatri, har vunnit Dagens Medicins pris som Årets kvinnliga entreprenör  i vården. Stort grattis Anna Wiklund!

Anna Wiklund

Dagens Medicins jurymotivering för priset lyder:
”För att hon med ett visionärt och handlingskraftigt ledarskap på några få år byggt upp en småskalig verksamhet till dagens 600 anställda. Med djup och entusiasmerande närvaro i det kliniska arbetet och en organisatorisk talang har Anna Wiklund eliminerat långa vårdköer och höjt kvaliteten på vården, vilket har belönats med höga betyg av patienter och anhöriga.”

Dagens Medicins pris som Årets kvinnliga ledare i vården fick Ditte Persson-Lindell, centrumchef på Barn- och kvinnocentrumet i Landstinget i Östergötland. Årets kvinnliga banbrytare i vården blev Marie Blomberg, docent och universitetsläkare vid kvinnokliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.

Vi välkomnar att Dagens Medicin lyfter fram kvinnors ledarskap i vården. Över hälften av vårdföretagen i den skattefinansierade vården och omsorgen leds av kvinnor. I den rapport vi presenterade tidigare i våras visade vi också att kvinnor leder både stora och små vårdföretag.