Vård­företagarnas kommentar till Socialdemokraternas utspel om kvalitet i välfärden

Det måste vara den verkliga kvaliteten som är avgörande, inte lösa antaganden om sambanden mellan personalkostnader och kvalitet.

– Statistiken visar att privata vårdföretag har lägre sjukfrånvaro och högre trivsel som minskar personalomsättningen. Det sänker kostnaderna men inte kvaliteten. Tvärt om. Med socialdemokraternas modell skulle dessa företag straffas ekonomiskt. Det saknar all rim och reson.

Det säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna, i en kommentar till Socialdemokraternas förslag om kvalitetskrav i välfärden som presenterades idag.

–  Socialdemokraterna börjar i fel ände. Det måste vara den verkliga kvaliteten som är avgörande, inte lösa antaganden om sambanden mellan personalkostnader och kvalitet. All vård och omsorg måste följas upp – den som levererar god kvalitet ska premieras, och den som inte förmår att leverera tillräcklig bra kvalitet ska inte få fortsätta. Och det måste gälla både privata och offentliga enheter.  

– Det är sorgligt att konstatera att ännu ett förslag om hur vår välfärd ska organiseras utgår från skrivbordsskisser och opinionsvindar i stället för kunskap och fakta. Hur kvaliteten kan höjas och hur resurserna kan användas på effektivaste sätt är för viktigt för att fuskas bort i populistiska valutspel, säger Håkan Tenelius.

Kontakt
Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef Vårdföretagarna
Tel: 072 742 6924
hakan.tenelius@almega.se