Ger Aftonbladet hela bilden?

Idag skriver Aftonbladet att Attendo får svidande kritik från anhöriga och före detta personal över hur de tar hand om de äldre. Det är alltid tragiskt och olyckligt när människor far illa eller är missnöjda med omsorgen man själv eller ens anhöriga får. Men hur ska man tolka den bild Aftonbladet förmedlar?

Den svenska omsorgsjournalistiken är inte lika utvecklad som till exempel sjukvårdsjournalistiken. När det gäller äldreomsorg tycks det vara helt OK på flera redaktioner att återge vittnesmål om vanvård utan att kontrollera fakta bakom. Det förekommer (som nu i Aftonbladets fall) att redaktionen efterlyser berättelser som kan styrka det som tidigare rapporterats. Om de berättelser som då strömmar in är överdrivna, inte ger hela bilden, bygger på missförstånd eller är sanna i varje stavelse, det vet varken Aftonbladet eller jag. Men de publiceras ändå.

Det har alltid funnits missöden och olyckliga händelser i välfärden, både i privat och i offentlig drift. Det är därför olyckligt att Aftonbladet ger bilden att brister i äldreomsorgen är kopplade till privata utförare. Redan i första stycket skriver Aftonbladet om överskottet som Attendo gjorde 2012. Detta trots att Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) skrev i Svenska Dagbladet bara för någon vecka sedan att ”grova generaliseringar om vinstsyftande utförare kommer däremot inte de äldre till gagn.”. För den som är intresserad på riktigt av hur konkurrens i äldreomsorgen påverkar välfärden rekommenderas deras rapport.

Aftonbladet väljer också att bortse från Socialstyrelsens stora granskning av driftsformer i äldreomsorgen. Socialstyrelsen kunde inte se några entydiga skillnader i kvaliteten mellan kommunalt och privat drivna äldreboenden. De kommunalt drivna äldreboendena har något högre personaltäthet och andel utbildad omsorgspersonal. Men på de privat drivna äldreboendena finns fler sjuksköterskor, lägre personalomsättning och de anställda har närmare till sin chef. Socialstyrelsen bedömde också att de privat drivna äldreboendena är bättre på att förebygga trycksår, fall och undernäring samt på genomgångar av de äldres läkemedel. Läs gärna hela rapporten och se speciellt diagrammet på sidan 20 här.

En annan nyhet som lyst med sin frånvaro i Aftonbladet är den fackliga tidningen Vårdfokus nyhet om att det blivit allt sämre på för de äldre på koppargården efter att Carema lämnat äldreboendet. 

Men den kanske dyker upp i en kommande granskning där Aftonbladet följer upp offentliga utförare i äldreomsorgen?