Vård­företag leds av kvinnor

Idag skriver Ulrika Kärnborg i Aftonbladet att valfrihet i välfärden inte gynnar kvinnor. Hon skriver bl a att vårdföretag leds av män.  Det är inte sant. Igår släppte Vårdföretagarna en ny rapport som bl a visar att drygt 54 procent av alla företagsledare i den skattefinansierade vården och omsorgen är kvinnor. Det kan jämföras med hela näringslivet där bara 28 procent av alla företagsledare är kvinnor. Kvinnor leder både stora och små företag, i stort sett lika många av de största företagen leds av en kvinna som av en man. Läs mer här: http://www.vardforetagarna.se/fakta-och-debatt/rapporter-och-publikationer/vardforetagande-okar-jamstalldheten

En annan rapport från SCB visar att vård- och omsorgsbranschen har både hög andel kvinnor som anställda och kvinnor i ledningspositioner.  SCB-rapporten baseras framför allt på en enkät till företag med mer än 200 anställda. Den visar bl a:

  • Bland chefer inom privat sektor är andelen kvinnor störst inom öppna sociala insatser (till stor del hemtjänst) där 82 procent av cheferna är kvinnor. I näringslivet i stort är 36 procent av cheferna kvinnor.
  • 60,7 % av ledningarna i vård- och omsorgsföretagen är kvinnor, jämfört med 28,1 % i näringslivet i stort.
  • 37,6 % av styrelseledamöterna är kvinnor i vård- och omsorgsföretagen, jmf med 23,3 % i näringslivet i stort.

Läs mer här: http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0201_2013A01_BR_LE0201BR1301.pdf   Ulrika Kärnborg skriver också ”Kristina Mattsson darrar inte på manschetten när hon i Välfärdsfabriken beskriver situationen för kvinnorna som arbetar på golvet i dessa koncerner, i botten av pyramiden. Där drabbas de av lägre personaltäthet, sämre löner, tilltagande stress och ökad kontroll.” Tittar man på jobbhälsobarometern, där de anställda själv får svarar på frågor hur de trivs, visar det sig att medarbetarna i privat vård och omsorg är mer nöjda med jobbet än de offentliganställda kollegerna.. http://www.vardforetagarna.se/fakta-och-debatt/rapporter-och-publikationer/jobbhalsobarometern-vard-och-omsorg-2013

Uppdatering 10/3 kl 10:10. Ett olyckligt fel har hittats på Vårdföretagarnas hemsida. Tidigare stod det ”Var fjärde vd bland Vårdföretagarnas medlemsföretag är kvinna. Det är betydligt högre än i övriga näringslivet, men sett till den kvinnodominerade vård- och omsorgsbranschen är det alldeles för dåligt.” Men rätt siffra ska vara fyra av tio.