Vinklad mediebild av vårdvalet i Stockholm

Karolinska Institutet (KI) har gjort en femårsuppföljning av vårdvalet i Stockholm som visar på förbättrad tillgänglighet för patienten och en ökad mångfald med fler privata vårdgivare utan någon geografisk snedfördelning. Nya vårdcentralerhar tillkommit både i förorterna och i innerstaden. Enligt KI har den ökade tillgängligheten kommit alla till del. Det finns inga tecken på att äldre eller vårdtunga patienter har missgynnats. Tvärtom. De äldre har patienterna har en större ökning av vårdutnyttjandet än befolkningen i stort.

Ändå förmedlar media en i generellt sett negativ bild av media. Timbro Medieinstitut (TMI) menar att mediebilden av vårdvalet inte är opartisk. De konstaterar att om en utvärdering av vårdvalet har ett negativt resultat vill medierna berätta. Men om utvärderingen av vårdreformen har ett positivt resultat, då finns det inte utrymme på nyhetsplats. Så verkar det åtminstone vara när TMI har tittat på hur media hanterar två olika offentliggöranden av vårdvalsutvärderingar som gjorts nyligen.

Clas Rehnberg, forskningsledare på Karolinska Institutet, menar att media inte har tagit till sig deras forskningsresultat om vårdvalet i Stockholms läns landsting. I stället förmedlas en generellt sett negativ bild av vårdvalet som inte har stöd i vår forskning. Han menar vidare att det är ett problem att man ger en felaktig bild av vårdvalet. Om anslaget i medierna är att gamla och allvarligt sjuka missgynnas av vårdvalet blir det som forskare svårt att tränga igenom den bilden om man har kommit fram till ett resultat som säger något annat.  Läs mer här