Vilka fler vårdcentraler ska få gå med vinst, LO?

Imorgon torsdag lanserar LO sin valplattform. Plattformen bygger på en medlemsenkät som redan presenterats. Av svaren på de inte helt neutralt ställda frågorna att döma kommer LO:s redan kända förslag till vinstbegränsning i välfärden att ta plats i plattformen. Men menar LO verkligen allvar med att driva frågan i valrörelsen? Man önskar att någon journalist vid morgondagens pressträff verkligen kräver LO-ledningen på besked, för de senaste dagarnas krumbukter har bara skapat otydlighet.

LO-ledningens ovilja att företräda den medlemsopinion man själv släppt fram är begriplig.  De LO-företrädare jag har fått möjlighet att lära känna lite närmare är mycket seriösa och ambitiösa. De vill göra saker rätt. När då organisationen lanserar ett förslag om vinstbegränsning som visserligen tillmötesgår en ilsken intern opinion, men som när det möter verkligheten rasar som ett korthus, då tycker dessa LO-företrädare att tillvaron blir besvärlig.

Nu senast är det LO:s välfärdsutredare Kjell Rautio (honom känner jag dock inte) som stött på problem. Han har upptäckt att vårdcentralen i hans hemby Vittangi drivs privat, och dessutom av framgångsrika och därmed lönsamma Praktikertjänst, ett av våra största vårdföretag som delar ut vinst varje år. Av vänner och bekanta har han fått veta att detta är en alldeles utmärkt vårdcentral, som löst de problem som landstinget, den tidigare ägaren, inte rådde på.

Vad ska Kjell Rautio göra? Han vill inte ställa till det för folk, särskilt inte för dem i Vittangi. Så via sin blogg ger han vårdcentralen i Vittangi fribrev. Den får vara kvar och dela ut vinst precis som nu, även om LO:s vinstbegränsning och stopp för etableringsfrihet skulle införas.

Det Kjell Rautio klamrar sig fast vid är en passus i LO-förslaget om att lokala politiker ska få göra undantag från vinstbegränsningen, om man kan ange särskilda skäl. Att den gummiparagrafen skulle lugna något vårdföretag är bara naivt att tro. Varför skulle den illröda majoriteten i Norrbottenslandstinget släppa fram Praktikertjänst? När landstinget förra året stängde vårdcentralen i Malmberget erbjöd sig ett privat vårdföretag att starta vårdcentral i de tomma lokalerna. Landstinget vägrade då hyra ut lokalerna. De fick hellre stå tomma. Så vad Rautios fribrev är värt kan man verkligen fundera över.

Rautios reaktioner på kommentarerna på blogginlägget förvirrar ännu mer. En patient hos Praktikertjänst i Västerås berättar att vården hon fått där tagit henne tillbaka till arbetslivet efter sju års sjukdom. Rautio ger då även Praktikertjänst i Västerås fribrev. Vad är det värt? Den röd-gröna majoriteten i landstinget ville nyligen utestänga alla vinstdrivande företag från upphandlingen av en lättakut.

När så Björn Persson från Praktikertjänst förklarar varför möjligheten till vinstutdelning är viktig för vårdens entreprenörer, så tackar Rautio för ”berömmet” –  men återfaller sedan till den tidigare LO-retoriken om att ”plocka bort vinstdriften från välfärdssektorn bara (är)  ett första steg” i den utveckling LO vill se.

Så vad gäller, LO? Vilka är vårdcentralerna som får fribrev, där vinstutdelningen inte ska begränsas? Hela listan, tack! Med de tänkbara landstingskoalitionernas bestyrkande, förstås.