Vård­företagarna kommenterar ny ESO-rapport om privatiseringar i äldreomsorgen

Äldreomsorgen lämpar sig förhållandevis väl för privatiseringar, det skriver forskare från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi idag. Återigen visar hårda fakta att vinstdrivande aktörer inom äldreomsorgen bidrar till välfärden.