Sänkt assistansersättning slår hårt mot både brukare och anordnare

Agneta Rönn presenterade i dag sin utredning om en förändrad assistansersättning för barn- och äldreminister Maria Larsson (KD). Tyvärr innehåller utredningen ett förslag på en tydlig sänkning av ambitionsnivån.

Utredningen innehåller många positiva moment och framhäver olika aspekter och brister i det nuvarande systemet, vilka Vårdföretagarna har påpekat under längre tid. Tyvärr innehåller även utredningen ett förslag på en tydlig sänkning av ambitionsnivån.

–  Genomförs utredningens förslag kommer det innebära att alla anordnare som bedriver assistans på en kvalitativt hög nivå måste sänka sin ambitionsnivå. Detta kommer slå hårt mot små och medelstora anordnare men framför allt mot den enskilde brukaren som kommer få mindre stöd och hjälp, säger Fredric Käll ordförande i Bransch personlig assistans, Vårdföretagarna.

–  Vårdföretagarna är kritiska och ifrågasätter starkt om det är möjligt att bedriva assistans i nivå med de krav som anordnarnas tillstånd kräver om utredningens förslag går igenom, säger Fredric Käll.

Utredaren har i förslaget återupplivat modellen 87/13, dvs. att 87 % av ersättningen ska gå till assistentlöner och 13 % till övrigt, men verkligheten för anordnare som bedriver kvalitativ assistans är annorlunda. Idag går ca 82 % till assistentlöner och 18 % till övrigt. Utredningen bekräftar att verkligheten inte ser ut som 87/13-modellen men förordar att justeringar av ersättningen görs så verkligheten tvingas ner i nivå med den teoretiska modellen.

För frågor, kontakta:
Fredric Käll
Ordförande i Bransch Personlig assistans, Vårdföretagarna
tel: +46 (0)76 760 33 51
fredric.kall@vivida.se