Privata vårdgivare lyfter kvaliteten

De privata vårdgivarna bidrar till vårdens utveckling. I privat drivna BB Sophia har det investerats 330 miljoner kronor i förlossningslokaler och modern utrustning. Det skriver Håkan Tenelius i Expressen i en replik till Carin Jämtin (S).

Carin Jämtin, S, påstår att bemanningsbristen inom förlossningsvården beror på de gravida kvinnornas fria vårdval, och att den trygga förlossningsvården går förlorad när "vem som helst" kan starta förlossningsklinik. 

Nu kan inte "vem som helst" öppna förlossningsklinik. Den klinik Jämtin syftar på öppnas av ansedda Sophiahemmet och Praktikertjänst efter att de visat att de lever upp till högt ställda kvalitetskrav.

BB Sophia har ännu inte öppnat. Deras nyanställda personal börjar först i dag, så om förlossningspersonalen går på knäna har det helt andra orsaker. 

Många barnmorskor och annan personal har valt att söka sig till BB Sophia. Men de tillfälliga problem som det skapar är mindre än hälften så stora som under en sommarmånad då personal har semester.

De privata vårdgivarna bidrar till vårdens utveckling. I BB Sophia har företagen investerat 330 miljoner kronor i förlossningslokaler och modern utrustning.

Utan denna satsning hade landstinget själv varit tvunget att investera stort i ny förlossningskapacitet för att möta behoven i ett växande Stockholm.

Inte heller Jämtins negativa bild av privat driven äldreomsorg stämmer med verkligheten. LOV-utredningen konstaterar att de äldre är nöjda med och uppskattar möjligheten att välja. När brukare och anhöriga i Stockholms län bedömer hemtjänstutförare är 29 av de 30 bästa privata företag. Den bästa kommunala enheten kommer först på 27:e plats.

De privata vårdgivarna bidrar till kvaliteten, vi hotar den inte.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna

Artikeln publicerades i Expressen 20 februari