Vänsterpartiets svaga punkter i vinstdebatten

Vänsterpartiets kongress har nu bekräftat partiledaren Jonas Sjöstedts ultimativa linje i vinstfrågan: Ett villkor för partiets medverkan i en rödgrön regering är att vinsdrivande företag i vård och omsorg föbjuds. Det gör det än mer angeläget att Socialdemokraterna och Stefan Löfven nu ger besked: Kommer Sjöstedt att få gehör för sin linje vid ett regeringsskifte – eller lämnas V utanför?

Ett besked från Stefan Löfven skulle mildra den politiska osäkerhet som redan ställt till det för vårdföretagen. Osäkerheten är just nu det största hindret för företagens expansion, visar SCB:s konjunkturbarometer 2013 för branschen. Effekterna av detta syns i SCB.s tjänsteproduktionsindex, där tillväxttakten sjunkit med motsvarande 8000 jobb i vård- och omsorgsföretagen. (Se tidigare blogginlägg).

Hittills har många ansett det osannolikt att V:s extrema linje i vinstfrågan skulle kunna bli verklighet. Men för första gången någonsin har vi inte bara ett, utan två partier som gör anspråk på regeringsmakten och samtidigt kräver att aktiebolag inom vården stoppas. Hotet mot branschen måste tas på största allvar.

Jonas Sjöstedt må låta säker på sin sak när han debatterar vinstfrågan. Men där finns ett antal svaga punkter. Sjöstedt talar hela tiden om riskkapitalägda välfärdsföretag. Men runt 100 000 anställda jobbar i vårdföretag som inte ägs av riskkapitalister. Om nu riskkapitalbolagen är problemet, vad ska hända med alla de andra företagen?

Sjöstedt nämner gärna äldreomsorg och sjukvård. Däremot hörs han sällan nämna de vårdbranscher med stor skattefinansiering där privata aktörer dominerar, ofta som resultatet av människors egna val. Han nämner aldrig personlig assistans, tandvård eller kvinnojourer – förmodligen för att han vet att alltför många brukare och patienter skulle gå i taket.

Sjöstedt använder gärna myter om privat driven vård som om de vore fakta. Till exempel att lönenivån skulle vara lägre i privata företag, eller att kvaliteten skulle vara sämre. SCB har visat att lönen tvärt om är något högre i privat vård och omsorg. Brukarundersökningar och kvalitetsmätningar visar att de privata alternativen hävdar sig utmärkt. Myterna blir lätta att slå hål på när väl granskningen av V-politiken sätter igång inför valet.

Det stora problemet för Jonas Sjöstedt blir dock det faktum att han sätter många hundra tusen människors vård och omsorg på spel med sin politik. Det kommer att gå upp för allt fler som själva valt en vårdcentral, hemtjänst,  tandläkare eller personlig assistans i privat regi vad konsekvensen blir om V får bestämma.