Tobias Baudin har fel om vårdskandaler och driftsform

Få aktörer i debatten om välfärden och mångfalden har hamnat så långt ifrån verkligheten som LO. Så skulle man kunna bemöta Tobias Baudins bittra angrepp på Vårdföretagarna på Dagens Industris debattsida idag. Men det vore att sänka sig till den debattnivå LO har valt.

Tobias Baudin beskyller Vårdföretagarna för att ha intagit ”en extrem hållning” och ”låtsas helt enkelt som om det regnar” när ”ett flertal vårdskandaler upprört en hel nation”.

Vårdföretagarna har verkligen inte skyggat för äldreomsorgens brister och utmaningar. Men vi har, i sällskap med till exempel Socialstyrelsen, hela tiden påpekat att driftsformen inte är avgörande. Senast var det LOV-utredningen som konstaterade att LO:s utgångspunkt att vinstutdelning och låg kvalitet har ett samband är fel.

Vi är pådrivande i arbetet med den etiska plattformen, där vi i samarbete med till exempel Kommunal och SKL drar upp riktlinjer för den viktiga transparensen när det gäller kvalitet, ekonomi, ägande och anställningsvillkor.

Vi utvecklar en modell för kvalitetsredovisning i äldreomsorgen som välkomnas av alla relevanta aktörer.

Inom några veckor kommer vi att tillsammans med bland andra SKL presentera en vägledning för kommuner som vill upphandla bättre kvalitet i äldreboenden.

Detta sker samtidigt som LO-ledningen klamrar sig fast vid tesen att välfärdens problem löses bara vi stryper möjligheterna för de 11 000 vanliga vårdföretagen.

I mina kontakter med företagen och deras anställda blir det allt mer tydligt att måttet nu är rågat. Både företagare och medarbetare har tröttnat på att bli utmålade som odugliga, giriga och ondskefulla. Tvärtom medverkar de till att utveckla den moderna välfärden. De gör skillnad och bidrar till högre kvalitet, ökad tillgänglighet och större mångfald.