Nödvändig debatt om välfärden men skadligt utan tydliga besked

I söndags rapporterade TV4 att ökningen av jobb inom privat vård och omsorg har avstannat under 2013. Tillväxten 2012 var 17 000 nya jobb, tillväxten 2013 knappt 8 000 jobb. Inslaget orsakade stor debatt och en del missförstånd.

Några menade att Vårdföretagarna ville kväsa debatten om privata alternativ i välfärden. Det stämmer inte. Vi välkomnar en saklig debatt om kvalitet och vinster. När man jämför kvaliteten i privat driven vård och omsorg med offentligt driven står sig den privata väldigt bra. Vårdföretagarna vill däremot ha tydliga besked om vilka spelregler och villkor som gäller för våra medlemsföretag.

Den politiska debatten har under året handlar om privata vårdgivare ska tillåtas eller inte, och i sådana fall under vilka villkor de ska få verka. Socialdemokraternas partikongress gav otydliga besked om villkoren för dessa företag. Utspelet från Anders Borg och Jan Björklund om att enbart vissa ägare är välkomna i välfärden, mitt i pågående ägarprövningsutredning, ökar inte tydligheten om villkoren. I Ekots lördagsintervju 21 december 2013 kunde inte ens den största kritikern Jonas Sjöstedt ge besked om vilka verksamheter som ska omfattas av speciella regler och villkor. Detta sammantaget gör att företagare i branschen upplever en stor politisk osäkerhet.

Vårdföretagarna lät SCB genomföra en konjunkturbarometer. Resultatet var väntat: det största expansionshindret för vårdföretagen är politiska beslut. Tidigare har tre av tio vårdföretag angett osäkerheten om kommande politiska beslut som det främsta expansionshindret, nu är det närmare fem av tio.

Denna politiska osäkerhet märks bland annat hos småföretagaren Lotta Wiström. Hon driver den populära barnmorskemottaganingen Sinnligt, där patienter nu står i kö för att komma till henne. Hon säger att den politiska osäkerheten hindrar henne från investera och utveckla verksamheten så att hon kan anställda fler personer.

Tittar man på SCB:s siffror över antal nya jobb inom privat driven vård och omsorg ser man tydligt att utvecklingen har bromsats in. Vi kan inte se att dessa jobb återskapats inom offentlig verksamhet. Istället möts vi av företagare som har en stark drivkraft att satsa och investera för att utveckla, men som idag inte vågar göra det.

Man ska inte glömma att nio av tio företag har färre än tjugo anställda och många av dessa behöver ta stora lån för att kunna starta upp sin verksamhet. Med den stora osäkerhet om vad som gäller efter valet 2014 är det förståeligt att färre väljer att ta stora lån och investera i vård och omsorg idag.

 

Fakta om branschen

Privata vårdgivare får bättre betyg av sina anställda än offentliga. De anser i högre grad att de kan påverka hur arbetsuppgifterna ska genomföras. De är också mer nöjda med samarbetet med sin närmaste chef, arbetsbelastning och lön. Det visar senaste jobbhälsobarometern från Sveriges företagshälsor.

 

Vårdpersonal hos privata vård- och omsorgsföretag är sjukskrivna i mindre utsträckning än offentligt anställda inom vård och omsorg.

  • Andel sjukskrivna inom omsorg för personer med funktionsnedsättning (inklusive personlig assistans) var för kommunalanställda 12,2 % och privatanställda 8 %.
  • Andel sjukskrivna inom äldreomsorgen var för kommunalanställda 12,1 % och privatanställda 10,8 %.
  • Andel sjukskrivna inom hälso- och sjukvården var för landstingsanställda 9,6 % och privatanställda 7,6 %.
  • Detta gäller alltså andel sjukskrivna (mellan 15-89 dagar) enligt SCB:s Longitudinella integrationsdatabas för sjukförsäkrings och arbetsmarknadsstudier (LISA) för år 2011.

 

Det är högre lön och utbildningsnivå i privata sektorn. Statistik från SCB visar att utbildningsnivån inom omsorgen är högre i den privata sektorn. 29 procent av de anställda i privata omsorgsföretag hade eftergymnasial utbildning, mot 26 procent i den kommunala omsorgen. Inom hälso- och sjukvården var andelen lika stor i de båda sektorerna – 70 procent. Anställda i privata vård- och omsorgsföretag tjänar bättre enligt SCB. Inom hälso- och sjukvård låg lönenivån sex procent högre i privata företag jämfört med offentlig sektor. Inom omsorgsbranschen var de privatanställdas löner 1,7 procent högre. Det visar SCB-rapporten “Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg” och är något vi skrivit om tidigare.