LOV-utredningen når inte ända fram

Idag har utredningen om framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten presenterats.Utredningens ambition att öka valfriheten är bra, men då borde utredningen också föreslå att alla äldre får lagstadgad rätt att välja utförare i hemtjänsten enligt Lagen om valfrihet (LOV).