Vård­företagarnas kommentar till meddelarskyddsutredningen

Idag har utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet presenterats. Här kommenterar Vårdföretagarnas näringspolitiska chef Håkan Tenelius utredningen.

–  Vårdföretagarna har efterlyst ett meddelarskydd som är neutralt mellan driftsformerna och som kan bidra till att missförhållanden i vården avslöjas. Det är intentionen med utredningens förslag, och det välkomnar vi, säger Håkan Tenelius.

–  Däremot måste en ny lag göra undantag för företagshemligheter. Vården och omsorgen måste få utvecklas på samma villkor som andra branscher, och då är det viktigt att företagen kan skydda idéer och planer som har betydelse för konkurrenskraften. Fungerande konkurrens är A och O för både kvalitetsutveckling och en effektiv användning av vårdens resurser, säger Håkan Tenelius.

–  Utredningen tillsattes med sikte på missförhållanden i vården. Det är viktigt att vi inte tappar detta fokus, säger Håkan Tenelius.

För frågor kontakta:
Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef
Tel +46 72 742 69 24
hakan.tenelius@almega.se
www.vardforetagarna.se