Vård­företagarnas kommentar till FP-beslutet om riskkapital: En mer sansad hållning än förbudslinjen

– Beslutet innebär en betydligt mer sansad hållning till riskkapital i välfärden än partiledningens ursprungliga förbudslinje. Vi uppfattar det som att partiet vill fokusera på kvalitet och valfrihet istället för att döma ut olika drifts- eller ägarformer.

– Beslutet innebär en betydligt mer sansad hållning till riskkapital i välfärden än partiledningens ursprungliga förbudslinje. Vi uppfattar det som att partiet vill fokusera på kvalitet och valfrihet istället för att döma ut olika drifts- eller ägarformer.

Det säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef i Vårdföretagarna, i en kommentar till Folkpartiets landsmötesbeslut om vilka krav som ska ställas på ägare till vård- och omsorgsverksamhet.

– Vi tolkar beslutet som att Folkpartiet i stället för att kräva “långsiktiga ägare” – alltså att en ägare ska förbinda sig att äga ett företag under t ex 10 år – menar att ägaren ska förbinda sig att ta ett långsiktigt ansvar för verksamheten. Ett sådant ansvar kan till exempel innebära att nya ägare måste släppas in i ett visst skede för att vården ska säkras och utvecklas.

– Att debatten ändå förts i Folkpartiet är en följd av att de riskkapitalbolag som är verksamma i vård och omsorg varit otydliga om sina syften och metoder. De måste bli mer transparenta och bättre på att kommunicera för att vinna politikernas och allmänhetens förtroende, säger Håkan Tenelius.

För frågor kontakta: Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef
Tel +46 72 742 69 24
hakan.tenelius@almega.se
www.vardforetagarna.se