Vårdbranschen 2012: Fortsatt tillväxt, stora återinvesteringar

Vård- och omsorgsbranschen består av 11 186 företag med 124 544 helårsanställda. De företag som gick med vinst 2012 återinvesterade 2,9 miljarder kronor. Totalt delade samtliga företag ut 2,6 miljarder kronor.

Statistik           2012
Antal anställda 124 544
Antal företag          11 186
Nettoomsättning (mdkr) 93,7
Tillväxt          10,5%
Rörelsemarginal 6,8%
Skatt (mdkr) 1,6
Årets resultat (mdkr) 3,1
Utdelning (mdkr) 2,6
Återinvesteringar* (mdkr) 2,9
Företag per storleksklass           2012
0-19 anställda 10 422
20-49 anställda 441
50-99 anställda 157
100-249 anställda 107
250+ anställda 59

* Återinvesteringar avser de företag med positivt resultat efter skatt och finansiella poster minus utdelning.

Vård- och omsorgsbranschen består av 11 186 företag med 124 544 helårsanställda. De företag som gick med vinst 2012 återinvesterade 2,9 miljarder kronor. Totalt delade samtliga företag ut 2,6 miljarder kronor. Det visar en genomgång av samtliga företag i branschen som Vårdföretagarna redovisar idag.

– Balansen mellan utdelningar och återinvesteringar blir sällan synlig i debatten om vinster i välfärden. Nidbilden är att företagens ägare kramar ut allt som går ur företagen på kvalitetens bekostnad. I själva verket investeras stort för att stärka företagen och därmed utveckla välfärden, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.  

Den totala omsättningen uppgick till 93,7 miljarder kronor, en ökning med 10,5 procent från föregående år. Branschens rörelsemarginal var 6,8 procent. Företagen betalade 1,6 miljarder kronor i skatt. Det totala resultatet efter skatt och finansiella posten var 3,1 miljarder.

– Det är nästan uteslutande småföretag och producentkooperativ som delar ut av vinsten. Utdelningen är då ofta innestående lön som ägaren inte tar ut förrän företaget visar lönsamhet, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna. 

Vård- och omsorgsbranschen består av 11 186 företag med 124 544 helårsanställda. 93 procent av alla företag i branschen har färre än 20 anställda.

För frågor, kontakta:
Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef Vårdföretagarna
Tel: +46 72 742 6924
hakan.tenelius@almega.se

Om undersökningen
Statistiken avser den totala privata vård- och omsorgsbranschen och baseras på data från Soliditet/Nordic Business Key. Ett uttag ur Soliditets databas gjordes den 23 augusti 2013. Definitionen av branschen tar utgångspunkt i de företag som är medlemmar i Vårdföretagarna. Bisnodekoderna som används vid uttagandet är följande: Ambulans, Behandlingshem barn och ungdom, Behandlingshem vuxna, Dentallab, Företagshälsovård, Handikappomsorg, Hem- & Assistenttjänst, Hälso- och sjukvårdsmottagning, Laboratorium, Plastikkirurgi, Psykiatri, Psykologi & samtalsterapi, Rehabiliteringsvård, Sjukgymnast, Sjukhus, Tandläkare, Äldreomsorg.

Branschens data har manuellt behandlats för att utesluta verksamhet som inte kan betraktas som vård- och omsorg.

Årets resultat avser samtliga företag i branschen, både de med positivt och negativt resultat.

Återinvesteringar avser de företag med positivt resultat efter skatt och finansiella poster minus utdelning. Företag som går med förlust anses inte minska återinvesteringarna. Återinvesteringar kan också ha skett innan skatt i många fall men de kan vi inte mäta. Det vill säga att de totala återinvesteringarna är sannolikt större än de siffror vi presenterar.

Rörelsemarginal avser rörelseresultat efter avskrivningar delat med nettoomsättning.