Vårdbranschen 2012: Fortsatt tillväxt, stora återinvesteringar

Vård- och omsorgsbranschen består av 11 186 företag med 124 544 helårsanställda. De företag som gick med vinst återinvesterade 2,9 miljarder kronor. Totalt delade samtliga företag ut 2,6 miljarder kronor. Det visar en genomgång av samtliga företag i branschen från Vårdföretagarna.