Ska inte Moderaternas valfrihet gälla alla?

Vi vill att valfrihet inom hemtjänst och i förlängningen också äldreboenden införs i hela landet. Äldre människors frihet att välja ska inte bero på vilken sida om en kommungräns de råkar bo. Det skriver Karl Erik Olsson, förbundsordförande i SPF, Sveriges Pensionärsförbund, Lindy Yngvesson, ordförande i SPFs Östgötadistrikt och Håkan Tenelius, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna, med anledning av Moderaternas arbetsstämma i Norrköping.

Nya Moderaterna som nu samlas till partistämma i Norrköping talar normalt varmt om individens frihet och rätt att välja. I regeringen har partiet medverkat till flera reformer som ökat vår valfrihet.

Det gäller till exempel möjligheten att välja primärvård. I hela Sverige har människor nu möjlighet att välja vårdcentral eller hälsocentral. Etableringsfriheten för vårdföretag gör att valmöjligheterna blir allt fler. Det gäller även i motvilliga landsting. Individernas rätt att själva välja har i den moderatledda regeringens ögon varit viktigare än landstingspolitikernas makt att bestämma.

Också inom äldreomsorgen har valfriheten utvecklats. Lagen om valfrihetssystem, LOV, har gjort det möjligt för kommunerna att på samma sätt som i vården öppna för privata alternativ. Just nu har 179 av landets 290 kommuner infört eller beslutat införa ett valfrihetssystem i någon eller några kommunala verksamheter, de allra flesta inom hemtjänsten.

Men flera kommuner har sagt direkt nej till denna valfrihetsreform, och många tvekar. Bland dem Norrköping.

Valfriheten inom hemtjänsten borde inte vara ifrågasatt. För de flesta av oss är det fullkomligt självklart att vi själva ska råda över hur vi vill ha det i våra hem. Den dag vi behöver hjälp med det mest personliga är det lika självklart att vi vill styra över hur vi vill ha det, och vem vi vill ge förtroendet.

LOV-reformen kan utvecklas ytterligare. Det måste till exempel bli lättare att jämföra kvalitet för att kunna göra ett så bra val som möjligt. Tendensen att kommuner försöker spara på äldreomsorgen samtidigt som LOV införs måste stoppas.

Vi vill att valfrihet inom hemtjänst och i förlängningen också äldreboenden införs i hela landet. Äldre människors frihet att välja ska inte bero på vilken sida om en kommungräns de råkar bo.

Just denna fråga – ska LOV gälla generellt? – ska avhandlas på den moderata stämman. Men till vår stora förvåning är förslaget till stämman att valfriheten INTE ska behöva gälla hela Sverige. Kommuner med avogt inställa kommunledningar ska också i fortsättningen kunna neka äldre människor makt över sin vardag. Förslaget känns närmast som ett olycksfall i arbetet i ett parti som säger sig värna om individens frihet.

Moderatstämman riskerar därmed inte bara att göra våld på sina egna principer. De skulle gå tvärt emot opinionen. I en Demoskopmätning i våras svarade 89 procent av väljarna att man måste kunna välja var man ska bo när man har behov av äldreomsorg.

Bland de moderata sympatisörerna var enigheten närmast total – 97,5 procent slog vakt om valfriheten i äldreomsorgen. I gruppen potentiella moderatväljare var stödet nästan lika förkrossande – 95 procent.

Så hur skulle väljarna reagera om den moderata stämman signalerade att valfriheten inte nödvändigtvis ska gälla oss alla?

Karl Erik Olsson, förbundsordförande i SPF, Sveriges Pensionärsförbund
Lindy Yngvesson, ordförande i SPFs Östgötadistrikt
Håkan Tenelius, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

Artikel publicerades i Norrköpings Tidningar 18 oktober 2013