Nytt avtal med Kommunal för ambulanssjukvårdare

Vårdföretagarna har tecknat nytt avtal om allmänna villkor samt löner för ambulanssjukvårdare med Kommunal.

Vårdföretagarna har tecknat nytt avtal om allmänna villkor samt löner för ambulanssjukvårdare med Kommunal. Avtalet gäller från 1 augusti 2013 till 31 augusti 2016 (37 månader). Löneökningarna är i linje med övriga avtal på marknaden och avtalsvärdet beräknas till 6,8 % på 3 år med hänsyn tagit till övriga avtalsförändringar. Löneökningarna är i krontal och uppgår under de 3 avtalsåren till i genomsnitt 1700 kronor per heltidsanställd medlem. Lägstalönerna i avtalet kommer inte att öka i samma takt som lönerna i övrigt. Den största nyheten i avtalet är en ny modell för jour vilken dock endast gäller för nya anbud från och med 2013-11-01 i tätortsregioner där jourtid nyttjas. 

För mer information kontakta:

Tomas Bengtsson, Avtalsansvarig
tomas.bengtsson@almega.se , 08-762 70 46

Daniel Andersson, förhandlare
daniel.andersson@almega.se , 08-762 66 29