Möjligheter i privata vårdsektorn

En karriär på ett privat vårdföretag innebär ofta goda möjligheter till inflytande över sin arbetssituation och att anpassa valet av arbetsplats utfrån sina egna intressen. Som sjuksköterska i den privata vårdsektorn bidrar du dessutom till att förnya och utveckla framtidens vård och omsorg. Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna, medverkar i magasinet Framtidens Karriär – Sjuksköterska.

En karriär på ett privat vårdföretag innebär ofta goda möjligheter till inflytande över sin arbetssituation och att anpassa valet av arbetsplats utfrån sina egna intressen. Som sjuksköterska i den privata vårdsektorn bidrar du dessutom till att förnya och utveckla framtidens vård och omsorg.

Behovet av sjuksköterskor ökar i takt med att antalet privata vårdföretag blir fler. Samtidigt ökar antalet presumtiva arbetsgivare, såväl småskaliga och nischade företag som stora bolag med många verksamheter efterfrågar sjuksköterskekompetens.

– Arbetsmarknaden är särskilt god för sjuksköterskor som är specialiserade inom psykiatri, geriatrik och demensvård, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på bransch- och arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna.

Personliga intressen i arbetet
Hon menar att den mångfald de privata vård- och omsorgsföretagen har, gör att medarbetare i högre usträckning kan välja vem man ska arbeta hos. Sjuksköterskor i privat sektor har ofta möjlighet att integrera sina personliga intressen i sitt arbete, exempelvis genom att arbeta på ett äldreboende med inriktning mot kultur eller hälsa.

– Jag upplever att privata arbetsgivare ofta är bättre på att identifiera och tillvarata sina medarbetares potential. En driftig och företagsam medarbetare har många intressanta karriärmöjligheter att välja mellan i den privata vårdsektorn. Många privata vårdföretag arbetar dessutom med individuella utvecklingsplaner för varje medarbetare, säger Inga-Kari Fryklund.