Kristdemokraternas förslag slår mot pensionärer och entreprenörer

Att överge tanken på lagstadgad nationell valfrihet enligt LOV i hemtjänsten är att lämna en stor del av Sveriges äldre utan egenmakt. Det säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef i Vårdföretagarna, i en kommentar till förslaget från en arbetsgrupp inom Kristdemokraterna att LOV, Lagen om Valfrihetssystem, inte ska bli generell.