Frivillig medling på Ambulans­avtalet

Almega Vårdföretagarna har under en längre tid förhandlat med fackförbundet Kommunal om ett nytt kollektivavtal för ambulanspersonal. Den enda stötestenen som kvarstår är frågan om hur jourarbetet ska organiseras. Trots att parterna närmat sig varandra de senaste dagarna har vi inte kunnat hitta en lösning. Därför har parterna begärt frivillig medling.

– Vi är ganska överens med facket i den här frågan och tror att vi kan hitta en lösning. Därför har vi begärt frivillig medling för att kunna fortsätta förhandlingarna i konstruktiv anda, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Almega Vårdföretagarna

För mer information:
Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Almega Vårdföretagarna
Tel. 070-671 10 53, inga-kari.fryklund@almega.se

David Wästberg, presschef Almega
Tel. 070-345 68 59, david.wastberg@almega.se